Baie welkom by hierdie webdiens van die  Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria. Dank aan die NHKA en die NGK vir finansiële ondersteuning in die verlede. Ons doel is om deur middel van ‘wetenskaplike kleinkuns’ of kort wetenskaplike artikels die internasionale teologiese wetenskap te interpreteer en te verwoord. Die hoogste wetenskaplike vereistes word nagestreef, maar steeds in die gees van die elfde eeuse biskop, Anselmus van Kantelberg, se teologiese uitgangspunt: Fides Quaerens Intellectum.

Welcome to this website of the Faculty of Theology at the University of Pretoria. Many thanks to the NRCA and the DRC for their financial support in the past. By means of ‘scholarship in a nutshell’ or short scholarly articles, we aim to interpret and express international theological scholarship. The highest scholarly demands are pursued, yet in the spirit and theological premise of a bishop in the eleventh century, Anselm of Canterbury: Fides Quaerens Intellectum.