S.A.M.E – die internasionale Spirituality and Music Education Organisation – het die afgelope week kongres gehou in die Konservatorium van die Noord-Wes Universiteit op Potchefstroom. Musikoloë kom nie op dieselfde manier byeen as teoloë nie: die musiek- en dansteoretikus Émile Jacques-Dalcroze se danse is byvoorbeeld nie net akademies oor besin nie, maar is ook gedáns. Geen twyfel nie: musikante en dansers beleef hulle lywe anders as – hoe sou ‘n mens sê? – ‘gewone’ gelowiges en predikante: ‘n mens stel jou moeilik súlke daaglikse beweeglikhede voor by ‘n  volgende Calvyn-kongres. Maar dat daar geloof is, is duidelik te sien. ‘n Mens sal dalk vooraf in die versoeking kom om ou koeie-grappies oor Potchefstroom en dans te gaan opdiep, maar nadat jy so ‘n kongres bygewoon het, is sulke stereotipes vervalle.

Hierdie andersheid van musikoloë kom nie net na vore in die danse nie, maar ook in die referate. Min teoloë sal die verband tussen godsdiens en musiek miskyk, maar ewe min sal dit so diep en divers kan raaksê. ‘n Blik op die referate gelewer van 25 tot 27 Maart gee ‘n mens al ‘n aanvoeling daarvoor (en die een of twee temas wat bekenderig lyk – dít was maar ons teoloë):

 • A conceptual study of spirituality in selected writings of Émile Jaques-Dalcroze
 • How spiritual is spiritual music? Does it still matter what I sing?
 • Music, transformation, and the contemplative mind
 • Moving performance: embodied wellbeing & Laban Bartenieff movement principles
 • The cathedral with or without a roof: a perspective about fullness of life
 • A composer’s journey on the road to Mecca
 • Exploring the hope-factor and student engagement in music students: a case study
 • Entering the state of blissful being: a personal reflection of a pianist
 • The lived musical experiences of Williams syndrome children: an interpretative phenomenological analysis
 • Arts championships – nurturing spiritual music experiences or cultivating heartless performances?
 • The pathway of music acculturation: a duet between parent and infant
 • Spiritual contribution of music in the training of Foundation Phase students
 • Learning from living and dying: spirituality, music and wellbeing
 • Bach cello suite and readings
 • Conditions of spiritual music interpretation in musical instruction
 • All things bright and beautiful’ – children singing the Apostle’s Creed
 • Battles and hymns in primary schools
 • ‘Behind every husband is a wife’: on the way to inclusive language use in the Afrikaans church hymn
 • Experiencing God and expressing his love through words and sounds
 • ‘Out of the depth I cry to you, LORD’ – how Arvo Pärt’s setting of Psalm 130 is realised in the context of spirituality and musical performance
 • Acting the role of Jesus in the Lady Grey Passion Play
 • Music and spirituality in Malawian Pentecostal and charismatic churches: expressions of meaning, healing and restoration
 • ‘Sing unto the LORD a new song’ (Ps. 98:1): a selection from the Afrikaans punk-rock group Fokofpolisiekar’s songs as rearticulated aspects from the 1978 Afrikaans Psalms- en Gesangeboek
 • Improvisation in a spiritual context of a religious community  
 • ‘Sound and Spirit’ – a workshop exploring the nature of sound in relation to Spirit incorporating basic Sanskrit sounds and verse
 • Gathering the fragments – radical musical inclusion
 • Ego boundaries and sound: allies on the road to spiritual growth and transcendence
 • The manifestation of the philosophy of ubuntu on Bhaca music and social structure: a case study of the Bhaca tribe of the Mount Frere region in the Eastern Cape province of South Africa

Hoogtepunte was die bydraes van June Boyce-Tillman  – iemand wie se insigte en bydraes gerus plaaslik dieper inslag kan vind.

 

Share this / Deel hierdie: