Adri aan die woord:

‘Voordat ek by die HTS-span aangesluit het, was ek ‘n aantal jare sekretaresse by ‘n skool en by die NG Gemeente Lynnwoodrif. Met die kinders nog op laerskool, was die oggendposte ideaal. ‘n Hoogtepunt en in diepte kennismaking met die teologie in hierdie tyd was die kursusse wat ek by die Lynnwoodrifse Bybelskool voltooi het. In 1992 was die seuns klaar met hul studie en ek het heeltyds by die Menslike Hulpbronne Afdeling van die Universiteit van Pretoria begin werk. In 1994 doen ek aansoek en word oorgeplaas na die kantoor van die HTS Teologiese Studies by die Fakulteit Teologie. Akademiese artikels moes verwerk word binne die voorgeskrewe formaat op ‘n verouderde rekenaar en gebruikersonvriendelike rekenaarprogram, Nota Bene. Ek maak kennis met die “vreemde tale” Hebreeus, Grieks en Kopties. Gelukkig was daar nuwe rekenaars, -programme en -kursusse in die vooruitsig. Daarmee het die lewe makliker geword en my vaardighede het uitgebrei. In die pos as publikasiekoördineerder van die HTS Teologiese Studies maak ek kennis met interessante akademici en word blootgestel aan nuwe denkrigtings in die teologie. Veral die interaksie met buitelandse besoekers en student was besonder stimulerend. Om in ‘n akademiese omgewing te kon werk, was vir my ‘n verrykende ervaring. ‘n Hoogtepunt was toe die HTS Teologiese Studies transformeer van ‘n gedrukte na ‘n vrye toegang aanlyn tydskrif. Dit het ‘n besondere uitdaging gebied so kort voor my aftrede. Tydens hierdie laaste maande is ek besig om die vorige papieruitgawes van HTS Teologiese Studies te laai op die aanlynargief. Na my amptelike uittrede wil ek graag produktief bly en sal uitkyk vir geleenthede. Verder droom ek van ‘n reis na die VSA om vir my oudste seun en sy gesin in Connecticut te gaan kuier. My hartlike dank vir die jare se goeie samewerking met die redakteur, prof Andries van Aarde, by wie ek baie geleer en van wie ek besondere geleenthede ontvang het. Ek groet die HTS Teologiese Studies en al die mense wat my lewe oor die jare verryk het.’

 

‘n Woord aan Adri:

Vir 16 jaar se harde werk, staatmakerdiens, vriendelikheid en professionaliteit spreek die span van die HTS Teologiese Studies ons hoogste waardering uit. Ons wens jou ‘n vreugdevolle aftrede toe. Mag dit steeds stimulerend en verrykend wees, maar met meer tyd vir jouself, jou geliefdes en alles wat jy nog altyd graag wou doen.

God se seën word jou toegebid.

U kan ook die oorspronklike artikel op die blad van HTS lees.

Share this / Deel hierdie: