Onlangse Artikels

Nuwe boeke by CUM

‘n Lewe sonder beperkings deur Nick Vujicic,

Vokome vergifnis deur RT Kendall,

Wanneer God mense nuut maak deur Bennie Mostert,

Die Klassieke Kinderbybel Storieboek vertel deur Johan en Nina Smit.


Paassondag: ‘n gedig van Sheila Cussons

Paasondag. Jesus het opgestaan. Die gebeure wat in Matteus 28:8-10 beskryf word, omvorm Sheila Cussons tot ‘n kort, maar besondere treffende gedig.


Twee boekbekendstellings van CUM

Twee boeke van CUM: Waar is Jesus nou? deur Coenie Burger en leer jou kind om te bid, deur Rick Osborne. 

UNISA 15 Maart 2011

Philip Clayton is a leading figure in the field of science and religion. Currently Ingraham professor of theology at Claremont School of Theology and professor of philosophy and theology at Claremont Graduate University, he obtained doctorates in both philosophy and theology at Yale University and studied under Wolfhart Pannenberg, whose work he translated and commented on. He was awarded the prestigious Templeton research prize in 1999 and has written extensively on subjects ranging from science, religion and ecology to the emergentist hypothesis to evolution and ethics. A panentheist par excellence, he is developing a Christian theology which spans the entire spectrum of philosophy and science in a manner reminiscent of the late Alfred Peacocke, with whom he co-edited work on God’s presence in a scientific world. His work manifestly overlaps that of Unisa’s Science and Religion Forum and his series of lectures will be an outstanding contribution to the local debate.


Van Sartre tot Josua tot die Deuteronomis

Vanaf einde Julie tot begin Augustus vanjaar het ek twee Ou-Testament-kongresse bygewoon. Een in Leuven (België) en die ander in Helsinki (Finland). In Leuven het die nege en vyfstigste vergadering van die Colloquium Biblicum Lovaniense LIX, vanaf 26-28 Julie plaasgevind. Hierdie ‘Bijbelse Studiedagen’, soos wat dit ook genoem word, was vir my 'n eerste en dit was 'n besondere geleentheid. Dit vind elke jaar plaas en een jaar word aan die Ou Testament en die ander aan die Nuwe Testament gewy. Vanjaar was dit die Ou Testament se beurt en daar is op die boek Josua gefokus. In die oggende was daar volsessies wat deur almal bygewoon is en waar bekende vakmanne Josua in-diepte toegelig het. Smiddae was daar seminare in vier tale (Nederlands, Duits, Frans en ook Engels) oor verskillende aspekte van Josua en ek het 'n voortreflike Nederlandse seminaar onder leiding van Hans Ausloos oor Josua en die deuteronomistiese bewerking van die Pentateug bygewoon. Dáár kon ek darem Afrikaans praat.


Digbundel: hoe vou die lig in deur Everline van Dyk

Digkuns is ‘n persoonlike, intieme kunsvorm, en hoe vou die lig in, is dan ook geen uitsondering nie. Hierdie digbundel bestaan uit sewe afdelings wat meestal ingelei word deur ‘n aanhaling van ‘n ander skrywer of digter, of uit die Bybel. Die 'lig' is egter nie vanuit die staanspoor daar nie - 'n mens moet die hele boekie deurlees om toe te laat dat sirkels van lig op treffende wyse ontvou.  


Daar is verskillende benaderings tot Skrifgebruik. Etiek soos wat dit uit Bybelse hermeneutiek afgelei word, hou nou verband met etiese kwessies waarmee Christene elke dag te doene kry. Die Bybel is die riglyn en bied die basiese uitgangspunt waarvolgens etiese beslissings gemaak word. Maar soms moet ‘n mens van jou eie vooroordele bevry word, en dit is nie heeltemal moontlik nie.  Hierdie artikel hou ‘n etiek van verantwoordelikheid voor: vooroordele wat aansluit by ‘n etiek van verantwoordelikheid, slaan die brug tussen ‘n teks van die verlede en ‘n her-interpretasie daarvan in die hede. 


Filemon as terapeutiese narratief

Hierdie artikel ontleed die verskillende narratiewe wat in Filemon geïmpliseer word deur gebruik te maak van die terapeutiese benadering, soos ontwikkel deur Epston & White (1990). Twee duidelike narratiewe word onderskei: die dominante narratief (die harde manier waarop slawe in die vroeg Christelike tye behandel is), en ‘n narratief wat hierdie houding uitdaag (die meer menslike hantering van slawe). Hierdie artikel wys op Paulus se poging om die gaping tussen die twee narratiewe te oorbrug deur sekere merkers te gebruik wat hy heel moontlik by die misterie-religieë gekry het, sowel as die voorbeeld wat Jesus gestel het. Uiteindelik bied die narratiewe terapeutiese benadering ‘n nuwe en unieke blik op Filemon se narratiewe wêreld.


Opstanding

Dit wil voorkom asof die waarheid nog nooit so in aanvraag was as in hierdie uitmergelende postmoderne tydperk nie. En tog is dit moeiliker om dit te vind as ooit tevore. Dit is veral waar van Bybelse waarheid: dit is ‘n oop vraag of die Christelike narratief versoen kan word met ‘n moderne lewensuitkyk. Nêrens kom hierdie vraag so sterk na vore as in gesprekke rondom Christus se opstanding nie. Dr William Lane Craig en Dr Michael Licona, prominente Christelike apologete vanuit die VSA, gaan in debat tree met Proff Sakkie Spangenberg en Hansie Wolmarans van die Nuwe Hervormingsbeweging oor hoe een van die belangrikste gebeurtenisse in die geskiedenis van die wêreld verstaan moet word. Die Nuwe Hervormers is welbekend en het al heelwat kontroversie ontlok. Hulle is geneig om die Christelike narratief op ‘n meer wêreldse, postmoderne wyse te vertolk.


Bekendstelling van boeke wat onlangs by CUM verskyn het

In die eerste kwartaal van 2010 het daar 'n paar boeke by Christelike Uitgewersmaatskappy verskyn. Ek stel graag twee van hierdie boeke op teo.co.za bekend.


Geen artikel gevind.