Boekaankondiging: Van Rooyen, Martha 2013. Godverlange. Grepe uit die Prediking van ds Danie du Toit. Gedruk en gebind deur Kitskopie, Pretoria. ISBN: 978-0-620-57999-5. 132 bladsye.

 

Na aanleiding van Ds Danie du Toit se tema vir sy 2013 Pinkster-reeks in die NG Kerk Waterkloof, word die titel vir hierdie boek, ‘Godverlange’ gegee. In hierdie boekie deel Martha van Rooyen haar indrukke van Ds Danie du Toit se preke, nie net oor die betrokke Pinkster-reeks nie, maar oor ‘n hele aantal en wyduiteenlopende onderwerpe. Vir meer inligting, kontak marthavrooyen@webmail.co.za of kobusvrooyen@telkomsa.net.

Share this / Deel hierdie: