Volle bibliografiese besonderhede:

Outeur: Andy Stanley

Titel: Keuses wat jou Lewe Bepaal (deur Esta Grobler uit Engels vertaal, The Principle of the Path, 2008)

Uitgewer: CUM 2010

 

Hierdie boekie gebruik die ‘pad’- metafoor om die leser op sy of haar geestelike pad te begelei. Elkeen is op ‘n bepaalde punt in sy of haar lewe en wil graag spoedig iewers uitkom. Anders gestel, elke mens het bepaalde doelwitte in die oog. Maar dikwels word daardie doelwitte nooit bereik nie, of nog erger, iemand raak die spoor heeltemal byster. Waarom gebeur dit?

   Die skrywer gebruik stories en staaltjies uit talle mense se lewens as voorbeeld waarom hulle hul goeie en positiewe doelwitte nie bereik nie. Hulle gebruik byvoorbeeld verkeerde redes om hul optrede te regverdig: redes wat onvermydelik lei tot onder andere finansiële bankrotskap, buite-egtelike verhoudings, sedelike en morele verval. Sulke redes kom neer op selfbedrog: verkeerde keuses lei ‘n mens onvermydelik op die verkeerde pad, weg van jou doelwit en stuur dikwels af op ‘n ramp. Hoe weet ‘n mens wat is die regte pad? Die antwoord lê natuurlik in die Bybel. Karakters wat voorkeur geniet, is uiteraard Salomo, maar ook Dawid en Jeremia. En, as dit uiteindelik blyk dat ‘n goeie doelwit nooit bereik kan word nie, aanvaar dit as God se wil, dan word die verwerking daarvan makliker. Die kernboodskap is baie duidelik: hou koers!

   Die pluspunt van die boekie is dat dit baie goed vertaal is – ‘n pluimpie dus aan die vertaler!

   Maar ek het wel ‘n paar probleme. Keuses wat jou Lewe Bepaal het ‘n Amerikaanse agtergrond en reflekteer ‘n Amerikaanse teologie: simplisties, optimisties, positivisties. Die skrywer is byvoorbeeld baie lief om uit die Spreukeboek aan te haal, maar vergeet van die kompleksiteit van lyding in Prediker of Job. As iemand aan longkanker sterf, is dit omdat hy sy lewe lank ‘n strawwe roker was (p 51). Natuurlik is daar uitsonderings, maar met die klem op uitsondering – dit is nie die reël nie.

   Verder het ek ook ‘n probleem met Stanley onnadenkende aanvaarding dat Salomo die skrywer van Spreuke, Prediker en Hooglied was (p 83), en dat Dawid Psalm 119 geskryf het (p 135). Selfs al sou ‘n mens redeneer dat hierdie boekie vir gewone mense bedoel is en nie vir teoloë nie, sou ek graag ‘n meer versigtige hantering van Bybelse outeurskap wou sien: gewone mense is geregtig op verantwoordelike Skrifgebruik deur teoloë!      

     Samevattend: Keuses wat jou Lewe Bepaal sal byval vind by lesers wat ‘n swart-of-wit, oorsaak-en-gevolg lewensfilosofie koester. Dit is nie bedoel vir diegene wat hulself in die komplekse grysgebied van die lewe bevind nie.

Share this / Deel hierdie: