Deur: Julian Müller

Hoeveel mense is daar sonder enige gesinsverband? Iemand sonder ’n lewensmaat of kind, pa of ma, broer of suster, swaer of skoonsuster? Een met geen gesin nie? In Passie en spasie: Lewe in die gesin verken Julian Müller die verhouding tussen individue in verskeie soorte gesinne. In sy kenmerkend nie-veroordelende styl kyk hy vanuit ’n Christelike tradisie na die werklikheid waarin ons leef – nie ’n idealistiese storieboekprentjie nie.

Hy:

  •        praat reguit oor die afstand wat tussen ouers en kinders kan ontwikkel
  •        begelei ouers, ook hulle wat geskei en weer getroud is, in die opvoeding van hulle kinders
  •        bied praktiese ondersteuning vir die pyn en noodsaaklikheid van afskeid – om ’n kind die lewe in te stuur
  •        skryf oor heelwees te midde van gebrokenheid, soos wanneer jy nie meer die enigste een vir jou lewensmaat is nie
  •        verskaf ’n evangeliese, nie ’n wettiese perspektief nie op buitehuwelikse seks en gay-huwelike, en
  •        praat oor die misbruik van seks in die huwelik.

Passie en spasie is vir oud en jonk: hulle wat beplan om saam huis op te sit, maar ook hulle wat lankal grys is en voel hulle is van hulle gesin verlate. Dit handel in wese oor die gesin as daardie unieke ruimte waarin jy passie kan uitleef, maar waarin daar ook spasie is om self te ontwikkel – en ander te laat ontwikkel. Die skrywer bied hierdie unieke ontwikkeling, oftewel differensiasie, as die kern van ’n gelukkige, gesonde verhouding tussen individue in enige gesin.

In die voorwoord stel Julian Müller dat onomwonde dat hy aan die gesin glo, dat hy lief is vir die gesin en hoop het vir die gesin. Sy liefde, hoop en geloof is egter nie onbegrens nie; hy het ook baie vrae en reserwes. Daarom sien hy nie hierdie boek as ‘n fakkel van hoop nie, maar eerder net ‘n vlammetjie. Die gesinsprentjie moet ook nie triomfalisties ingekleur word nie. Die gesin is nie ‘n probleemlose sisteem wat die antwoord bied op elke probleem in die samelewing nie. Gesin kan net soos volk ook ‘n ideologie word: iets waarin ‘n mens bo alles glo. Dan beweeg mens egter op dun ys. Tog, in ‘n deurmekaar samelewing waarin daar baie identiteitskrisisse is, is die gesin ‘n anker en ‘n venster wat die vlammetjie van hoop brandend hou.

Volgens Müller kan die gesin nie net van buite nie, maar van binne beskryf word. Elke gesin is uniek met ‘n eie siel. Die resepte en voorskrifte van buite is in die meeste gevalle niks werd, omdat elke gesin in baie opsigte uniek is en uniek funksioneer. Ons almal se gesinstories is daarom ‘n mengsel van lag en huil. Solank ons dit maar net laggend en huilend kan vertel. Daardie gesinstories wat so pynlik is dat dit nie vertel word nie en selfs vergeet word, is die gevaarlikste. Hulle beïnvloed ons negatief. Miskien kan die lees van hierdie boek jou help om, wat jou eie gesinstorie betref, tot verhaal te kom …

Julian Müller is professor in Teologie aan UP en een van die bekendste Afrikaanse Christelike skrywers. Sy boek, Die erediens as fees, het die Andrew Murray Prys vir godsdienstige literatuur ontvang. Hy bied ook kursusse in gesinsterapie aan en lewer pastorale dienste. Besoek gerus www.julianmuller.co.za vir meer besonderhede.

passie & spasie kan by Kalahari.net teen R114 bestel word: http://www.kalahari.net/books/Passie-En-Spasie-Lewe-in-Die-Gesin/632/35003165.aspx of aanlyn by www.griffel.co.za

Share this / Deel hierdie: