Vra God te veel? Deur Braam Hanekom en Die Storie saamgestel deur Max Lucado en Randy Frazee

Vra God te veel?
Volledige titel: Vra God te veel? ‘n Geloofsreis deur die stroomversnellings van die lewe.
Outeur: Braam Hanekom
Vrystellingsdatum: Januarie 2012-02-24
Paginae 176
Uitgewer: CUM
ISBN: 978-1-4316-0176-9
Prys: R89,95

Die boek bestaan uit veertig kort hoofstukke wat handel oor uiteenlopende aktuele kwessies, soos byvoorbeeld ‘Geweld teen vroue’ (4), ‘Is alle gelowe gelyk? Lei alle paaie na Rome?’ (8), ‘Klimaatsverandering’ (15), ‘Jeugdag, ons kinders en die toekoms’ (24) ensovoorts. Die skrywer onderstreep telkens die belang wat geloof en vertroue op God in moeilike situasies speel. Hy handhaaf ‘n positiewe, soms te positiewe lewensuitkyk, so asof geloof die antwoord op alles bied. So byvoorbeeld, in die hoofstuk ‘Om jou angs te oorwin’ (34) spreek hy die vrees aan waarmee baie Suid Afrikaners saans gaan slaap. Hy skryf: ‘Wanneer jy gaan slaap in die wete dat jy deel is van ‘n liefdevolle familie, vriendekring en gemeenskap, slaap jy rustiger’ (p 143). En hy sluit die hoofstuk af met ‘n aanhaling uit Filipense 4:6-7. Dis ‘n oorvereenvoudiging van ‘n groot probleem, soos elkeen wat al die teiken van ‘n inbraak of rooftog was, sal weet!
Nietemin die boekie is bedoel om te inspireer en hoop te gee, nie om teologies met moeilike vrae te worstel nie. Sommige lesers mag daarby baat vind.

Die Storie
Volledige titel: Die Storie. ‘n Aaneenlopende verhaal van God en sy mense
Saamgestel deur Max Lucado en Randy Frazee
Vrystellingsdatum: Januarie 2012
Paginae 536
ISBN: 978-1-4316-0215-5
Prys: R99,95

Die Storie
vertel die storie van die Bybel, van Genesis 1 tot Openbaring 22. En ‘storie’ beteken letterlik storie. Hierdie boek is ‘n bewerking van die Bybel in storie-formaat. Dit wil sê, sonder lastige weersprekings (soos die geboorteverhale van Jesus in Matteus en Lukas), sonder skokverhale (soos die verkragting van Dina en Tamar), vloei die hele verhaal naatloos aaneen, van begin tot einde. Volgens die samestellers vertel hierdie boek ‘die storie van ‘n ware God wat lief is vir sy kinders, wat vir hulle verlossing voorsien het en ‘n weg na die ewigheid’.
Hierdie ‘storie’ ontmoedig kritiese Skrifhantering, en spreek nie die vrae aan waarmee denkende lidmate vandag worstel nie. Soos die agterblad dit stel: ‘Deur gebruik te maak van die duidelike en maklik leesbare vertaling van die Nuwe Lewende Vertaling lees die stories, gedigte en leringe uit die Bybel soos ‘n roman.’ Inderdaad: die Kinderbybel vir volwassenes.

Share this / Deel hierdie: