Die impak van God se wil deur Stephan Joubert; Lewensbeginsels van vroue uit die Bybel. 12 Studies o

Die impak van God se wil deur Stephan Joubert.

Volle besonderhede:

ISBN: 978-1-77000-952-3

Prys: R99,95

Vrystellingsdatum: Desember 2010

Uitgewer: CUM

Bladsye: 164

 

Hierdie boek bestaan uit drie dele, onderverdeel in agtien sessies. In Deel I verduidelik die skrywer waarom hy verkies om van impak eerder as geestelike groei te praat. Geestelike groei is ‘n ‘na binne gekeerde aktiwiteit’ (p 16) wat die indiwidu miskien verryk, maar nie juis ‘n uitwerking op die wêreld daarbuite het nie. Daarenteen wil hierdie reeks Bybelstudies die leser oproep om ‘Jesus se aardse hande, voete en stem’ te wees (p 10). Diens aan God en diens aan die naaste is die motto, en is moontlik – selfs noodsaaklik – buite die kerklike terrein in ‘n post-Christelike gemeenskap waar die tradisionele instutusie van kerk na die rand van die samelewing uitgeskuif word.

Vanaf Deel II gebruik die skrywer 2 Petrus 1:5-7 om riglyne vir geestelike impak te bied. Deur middel van agtien sessies begelei hy die leser Christus te volg, om ander gelowiges in die proses te help, en veral om die wil van God bo eiebelang te stel. In sessie 5 raak hy die belangrike punt aan dat ‘n mens die Bybel altyd binne konteks moet verstaan en gebruik, en in samehang met omringende verse en hoofstukke lees. Dan is dit nie so maklik om die Bybel te verstaan nie. Vervolgens maak hy die stelling: ‘Gelukkig is die Bybel se boodskap wel glashelder: Jesus red! Selfs ‘n kind kan dit verstaan. Grootmense ook’ (p 56). Ongelukkig is dit ‘n verskraling, selfs ‘n weerspreking van sy baie goeie argument oor die komplekse ontstaans- en ontwikkelingsgeskiedenis van die Bybel. Jesus red, is nie die enigste boodskap van die Bybel nie, en beslis nie dié van die Ou Testament nie!

Deel III sluit af met vyf inspirerende impak-verhale van mense wat ‘n daadwerklike verskil in ander se lewens maak, buite die grense van bestaande kerke of insitutsies.

Hierdie boek kan nuttig wees vir Bybelstudie deur individue en groepe.

 

Lewensbeginsels van vroue uit die Bybel. 12 Studies oor vroue van gister deur Wayne Barber, Eddie Rasnake en Rick Shepherd.

 

Volle besonderhede:

ISBN 978-1-77000-914-1

Prys: 119:95

Vrystellingsdatum: Desmber 2010

Uitgewer: CUM

Bladsye: 276

 

Die skrywers kyk na twaalf vroue in die Ou en Nuwe Testament om uit hul lewens ook beginsels vir – veral vroue – vandag af te lei. Die idee is dat vroue vir God belangrik is, soos wat Jesus in sy aarde bediening ook bevestig het. Die vroue is: Hagar, Lot se vrou, Rebekka, Lea, Ragel, Abigajil, Batseba, Isebel, Elisabet, die vrou by die put, vroue in die Evangelies en die onderdanige vrou – ‘n interessante versameling voorwaar!

Die boek is interessant in die opsig dat die vroue op ‘n bepaalde historiese tydlyn geplaas word: waar pas elkeen in die geskiedenis van Israel/Juda in? Verder word allerlei informasie in kantaantekeninge [Het jy geweet?] verstrek oor kulturele gebruike, name en selfs plante soos die liefdesappels (p 87), waaroor Ragel en Lea getwis het.

Tog moet lesers bedag wees op die onderliggende teologie, byvoorbeeld: daar word aanvaar die die Drie-eenheid by die skepping betrokke was (p 13); dat die ‘Engel van die Here’ in die Ou Testament niemand anders as Jesus Christus is nie (p 27); die Here word Jehova in plaas van Jahwe genoem (p 28).

En, ek het ‘n baie groot probleem met die laaste hoofstuk oor die onderdanige vrou. ‘Die goeie nuus is dat wanneer ‘n vrou kies om aan haar man onderdanig te wees, sy deur God in staat gestel sal word om dit deur te voer, ongeag hoe moeilik die omstandighede ook is’ (p248). ‘n Vrou mag ‘n man slegs teengaan ‘wanneer ‘n man opdragte gee wat sy vrou se toewyding aan die Here ernstig in die gedrang sal bring … En dan moet sy dit met liefde en respek doen. Vroue moet hulle onderdanige rol begryp en besef dat hulle rol deel van God se bedoeling is’ (p 255)! Nee!

Dus, hierdie boek bied interessante historiese en kulturele perspektiewe op die Bybel, maar die teologie is verdag! Indien dit gebruik word, lê die nodige oordeel aan die dag!

 

Jeremia. ‘n Helder lig in ‘n donker tyd deur Bette Nordberg.

 

Volle besonderhede:

ISBN 978-77000-915-8

Prys: R119,95

Vrystellingsdatum: Desember 2010

Uitgewer: CUM

Bladsye: 204

 

Weer eens ‘n boek wat ‘n Amerikaanse teologiese agtergrond weerspieël. Van Billy Graham het ek al gehoor, maar ek is nie vertroud met die werke van Hudson Taylor, Oswald Chambers (p 12) en Dwight Moody (p 31) nie.

‘n Pluspunt van die boek is dat die skryfster groot moeite doen om Jeremia binne sy historiese konteks te plaas. Ook in hierdie boek is kantaantekeninge wat vra, Het jy geweet? waar allerlei geskiedkundige en argeologiese inligting verstrek word. Byvoorbeeld, die insetsel oor die Assiriese Ryk (p 52) is werklik verhelderend.

Jeremia se uithouvermoë en gehoorsaamheid en sy getrouheid aan God in bitter moeilike omstandighede wil hedendaagse lesers aanspoor om dieselfde te doen. Ten spyte van Jeremia se moeilike lewe, bly hy op die regte pad. Die wyse waarop die skryfster direkte toepassings op situasies van maak, is egter ietwat problematies, soos byvoorbeeld ontrou in die huwelik en egskeiding (pp 100-102); onderhouding van die Sabbat (pp 115-116); en absorsie (p 118). Ook word die idee van ‘beloning’ voorgehou: die skryfster gee heelwat voorbeelde uit haar eie lewe van omstandighede wat haglik gelyk het, maar omdat sy God vertrou het, het Hy uitkoms gegee.

Ten spyte daarvan dat Bette Norberg die kultuur en kulturele gebruike van die Ou Testament beklemtoon en soveel moeite doen om dit te verduidelik, en ook op meer as een plek herhaal dat ‘n mens Jeremia binne sy konteks moet verstaan, is sy nog steeds verstrik in die ‘belofte/voorspellingsteologie’: Ek weet nie hoekom nie, maar ek is steeds verbaas wanneer ek uit die Ou Testament lees en God ons dan skielik, asof vanuit nêrens, herinner aan sy belofte om die Messias te stuur. In hierdie spesifieke gedeelte fokus die boodskap wat God deur Jeremia gee op Jesus die Koning wat met wysheid sal regeer (Jer 23:6; p129)… Jy sal dalk verbaas wees oor hoe gedeeltes uit die Ou Testament gesamentlik vir ons ‘n gedailleerde profiel van die beloofde Messias gee (p 130). Teologies wetenskaplik kan hierdie siening nie gehandhaaf word nie.

Lees die boek vir ‘n perspektief op die tydlyn van die geskiedenis van Israel/Juda, vir interessante inligting oor Jeremia se kultuur en sy volk, en ook die van die ander nasies. Maar hou in gedagte dat die teologie van Amerika af kom!

Share this / Deel hierdie: