Seisoene, Storms en Woestyne. Verstaan die swaarkry-tye in jou lewe deur Isak Burger en uitgegee deur CUM.

 

Hierdie boek wil die leser help om deur die moeilike tye in sy of haar lewe te kom, en die skrywer doen dit aan die hand van natuurverskynsels. Enigeen kan daarmee identifiseer: ‘n mens kan jou gemoedstoestand inderdaad met seisoene vergelyk, storms waai jou letterlik en figuurlik van koers af, en woestyne kan angswekkend wees as jy alleen is! Burger verwys na figure in die Bybel wat soortgelyke moeilike ervaringe gehad het, en vertel hul verhale om die leser daardeur te begelei. Hierdie Skrifhantering is uiters letterlik en direk, maar ‘n mens sou dit oor die hoof kon sien, gegee die aard en die doel van die boek.

  Ek het wel ‘n probleem met God sowel as Satan se direkte betrokkenheid in alles wat met ‘n mens gebeur. Al sê die skrywer aan die einde van die boek dat ‘God nie die outeur van allerlei teëspoed in ons lewens is nie’ (p 138) handhaaf hy tog dat Hy ‘sulke tye en gebeure gebruik en dit omdraai sodat dit uiteindelik tot ons heil en seën dien’. In diepe rou-smart gaan hierdie positiewe lewensuitkyk nie oortuig nie. Ook die skrywer se persoonlike getuienis van ‘n sintuiglike Godservaring in die vorm van ‘n aangename reuk wat sy hele huis deurdring het (p 48), laat my nogal taamlik ontoereikend, selfs minderwaardig voel …   

 

Wie My volg … 366 oordenkings uit die Evangelie, Briewe en Openbaring van Johannes deur Jan du Rand en uitgegee deur CUM.

 

‘n Dagboek van 1 Januarie tot 31 Desember neem die leser dag vir dag sistematies deur die Johannese geskrifte van die Nuwe Testament. Uiteraard ‘n deeglike verkenning deur iemand wat self op daardie gebied gespesialiseer het. Tussendeur deel die skrywer interessante en nuttige brokkies informasie mee soos byvoorbeeld oor die betekenis van ‘n Griekse woord, gebruike en gewoontes van die tyd, en die onderlinge verhouding tussen Jode en Samaritane, ensovoorts. ‘n Pluspunt is beslis die mededeling op ‘28 Maart’  (die boek is nie gepagineer nie) dat die Johannes-evangelie ongeveer 90 n.C. geskryf is en dat Johannes ons eintlik ook iets van die gemeentesituasie vertel as hy ons oor Jesus inlig. Dit kanselleer die opmerking uit wat op die agterblad gemaak word (waarskynlik deur die uitgewer) dat Johannes, die lieflingdissipel deel van Jesus se binnekring was en dat ons daarom sy getuienis kan glo!

  Persoonlik hou ek nie baie van beelde soos die ‘GPS van geloof’ en om op ‘Gees-golflengte ingestem te wees’ nie. Maar dis persoonlik. Miskien probeer die taalgebruik juis aanklank vind by ‘n jonger leserspubliek. Dan is die boek inderdaad ‘n ‘geestelike GPS op ‘n lewenspad onder konstruksie (Voorwoord)!

Share this / Deel hierdie: