2015. Giuseppe Giordan & Linda Woodhead (red). A sociology of prayer. Aldershot: Ashgate.

Bid jou aan! Gewoonlik as teoloë skryf oor gebed, is dit prinsipieel, of struktureel-analities, of in populêre trant: iets oor die krag van gebed. Wanneer sosiologies oor gebed geskryf word, kom perspektiewe wat ongewoon binne die Teologie is, vry. Soos dat daar eintlik onverwags min geskryf is binne die sosiale wetenskappe oor dié oneindig-uitgebreide menslike verskynsel, of dat gebed as handeling een van die tekens daarvan is dat godsdiens nie aan die uitsterf is, soos wat tot redelik onlangs in sekularisasie-denke aanvaar is.

‘n Ander onverwagse perspektief uit van die empiriese studies wat opgeneem is in dié bundel, is dat gebed dikwels as ‘n altyd sosiale aktiwiteit geskets word, selfs daar waar dit as intens-private handeling beoefen word.

Daar sal altyd meer oor gebed ongesê bly as wat gesê kan word. Dat daar selektief te werk gegaan moes word met die navorsingstukke opgeneem in hierdie bundel, is dus geen kritiekpunt nie. Wat wel verbaas, is die internasionale skopus wat ingesluit word, met ‘n sterk kruis-denominasionele aksent, en ‘n intergodsdienstige element ook. Besonder waardevol is die teoreties-analitiese model wat ontwikkel word in Martin Stringer se hoofstuk, ‘Transcendence and immanence in public and private prayer’. Hy stel voor dat gebed op driedimensionele vlak beskou word, met as drie asse, 1.) die glyskaal van immanensie tot transendensie, 2.) die glyskaal van intimiteit tot afstand, en 3.) die glyskaal van intensiteit tot ongeraaktheid. Hierdie bydrae sal in verdere navorsing en nadenke oor gebed waarskynlik heel invloedryk word.

Al lê die mees legitieme gebedsvorm heel moontlik in stilte voor God, is woorde oor gebed soos dié in hierdie bundel welkom. Hierdie is ‘n positiewe voortsetting van die werk wat in 2007 by dieselfde uitgewer verskyn het, The sociology of spirituality.

Bibliografie

Flanagan, K & Jupp, PC (eds) 2007. The sociology of spirituality. Aldershot: Ashgate.

Giordan, G & Woodhead, L (eds) 2015. A sociology of prayer. Aldershot: Ashgate.

 

Share this / Deel hierdie: