2015. Liesel Joubert. God van die woestyn. ‘n Ruimte van ontmoeting, verrassing en hoop. Nuut gekyk na die verhaal van Hagar. Bybelkor: Wellington.

Een van die temas wat ‘n mens telkens in die Bybel vind, is dié van die woestyn (vgl. McGrath 1999:82-109). Die betekenis van die woestyn is ook nie altyd dieselfde nie, en juis daarom moet ‘n tematiese lees van die Bybel, hetsy vir prediking of vir Bybelstudie, so versigtig aangepak word.

In Dr. Lisel Joubert se God van die woestyn word hierdie veelsydigheid anders as gewoonlik aangepak, naamlik deur middel van die Hagar-verhale in Genesis 16 en 21. Hierdie ongesiene Bybelvrou en aspekte van haar verhaal word kreatief gekoppel aan woestyntemas soos dat dit die plek van God is, en ‘n plek van vryheid, en dat daar nuwe lewe is. Besinning oor die Bybelteks, oor die woestyntema en oor Hagar wissel mekaar af, met gedigte wat sleutelgedagtes weergee. Die belangrike tema tans van die onderlinge verhouding tussen die Christendom, Jodendom en Islam word ook aangeraak.

Geen droë teologie nie! Die skryfstyl van dié studiegids is eenvoudig en vloeiend; bondig, maar nie kort-af nie. Die Bybel-werk is eksegeties goed begrond, en die geloofsnadenke eggo hier en daar die substansiële onlangse mistiek-boek van Joubert (2013).

Hierdie is ‘n Bybelstudiegids wat vir volwasse gelowiges sterk aanbeveel word.

Bibliografie

Joubert, L 2015. God van die woestyn. ‘n Ruimte van ontmoeting, verrassing en hoop. Nuut gekyk na die verhaal van Hagar. Wellington: Bybelkor.

 Joubert, L. 2013. Ontmoeting met heiliges. Verhale van hoe mense hulle geloof geleef het. Kaapstad: Naledi

 McGrath, AE 1999. Christian Spirituality. An introduction. Oxford: Blackwell.

Share this / Deel hierdie: