1. Wat is die waarde van hierdie boek?

 • Wys op vele kante en gestaltes van seksualiteit en erotiek;
 • Help en moedig die leser aan tot ’n selftandige oordeelsvorming oor verskeie sake betreffende seksualiteit en erotiek;
 • Kan mense help om tot verstaan van hule eie seksualiteit te kom
 • Konsentreer op riglyne, eise en spelreëls van seksualiteit wat kan bydra tot vreugde, geluk en lewensvervulling;
 • Stimuleer debat en vrae sonder om finale antwoorde te gee:
  –  Kan mense hul siening oor seksuele moraliteit aanpas?
  –  Kan mense hul denke vernuwe oor bv. homoseksualiteit?
  –  Op watter manier beinvloed kultuur, godsdienssiening, massamedia die wyse waarop mense oor seksualiteit dink?

  2. Gee vir ons enkele aspekte oor die boek se inhoud?

 • Antieke wêrelde (Ou Nabye Ooste, Egipte, Mesopotamië; Romeinse wêreld);
 • Antieke verhale, mites en liefdesgedigte;
 • Bybelse perspektiewe: Ou Testament en Nuwe Testament;
 • Identiteit en seksualiteit; rol van die vrou; homoseksualiteit;
 • Nawerking/neerslag wat seksualiteit en erotiek in die kuns en letterkunde massamedia (visuele kultuur) het;
 • Lewensstyl. Hoe gemaak in ’n tyd van MIV?Vigs?;
 • Belang van die liggaam en psige? Hoe mense geslagsrolle stereotipeer;
 • Seksualiteit en die huwelik;
 • Hoe die Reg in die samelewing sienings van seksualiteit kan bepaal;
 • Belang van die liggaam en gene: Navorsing op die fisiologie

  3. Vir wie is hierdie boek bedoel?

 • Boek in Afrikaans geskryf: vir enige leser bedoel
 • Elkeen wat lief is vir die lewe;
 • wat sin van lewe soek;
 • vir kerlike en nie-kerklike mense;
 • nie-getroudes, pasgetroudes, mense wat lankal getroud is;
 • Mense wat tot verstaan van hul eie seksualiteit wil kom;
 • Die boek is oop, eerlik, en wil selfstandige en verantwoordelike denke stimuleer.

  Liefde is die grootste is verkrygbaar by Protea Boekehuis
  Tel.nr: (012) 362-5683 / 362-3444 / 362-6073
  Epos: protea@intekom.co.za
  Prys: R144-00

  Dit is ook aanlyn beskikbaar by Kalahari.net

Share this / Deel hierdie: