“God het nie seksualiteit ‘n sonde gemaak nie. Die kerk het.” Met hierdie woorde vat Inger, ‘n karakter in die rolprent Så som i himmelen (“As it is in Heaven”), die situasie waarin die kerk haarself bevind op ‘n gepaste wyse saam. Dit is hoog tyd dat daar ook in die teologie, sonder om doekies om te draai, oor seksualiteit gepraat word. En daar is min boeke wat so eerlik en reguit met hierdie onderwerp omgaan soos Liefde is die grootste.

Daar is ook min boeke wat kan spog met so ‘n wye verskeidenheid hoog aangeskrewe skrywers. Dit is onwaarskynlik dat daar in die volgende paar jaar ‘n boek sal verskyn wat sal kan tred hou met hierdie formidabele reeks medewerkers – elkeen ‘n kenner op sy of haar veld. Dit sorg nie net vir boeiende leesstof nie, maar die boek behou ook so deurgaans akademiese integriteit. Die gevolglike verskeidenheid van perspektiewe is deels daarin gesetel dat die skrywerskorps nie net uit teoloë bestaan nie, maar ook deskundiges uit ander akademiese velde.

Voor dit egter klink of die boek slegs op akademici gerig is, moet daar ook genoem word dat die boek ‘n sterk poëtiese inslag het. Dit lees wel soms swaar – vanweë die digtheid daarvan – maar die grootste deel van die inhoud is toeganklik vir iemand met weinig teologiese kennis. Poësie – en selfs ‘n kortverhaal – is verweef met die res van die inhoud van die boek. Dit het dan ook tot gevolg dat die inhoud letterkundig op ‘n hoë standaard is. Boonop bly die beelde en metafore mens by lank nadat die bydrae van ‘n skrywer gelees is – in hierdie opsig is Liefde is die grootste inderdaad stof tot nadenke.

‘n Voëlvlug oorsig oor die inhoudsopgawe laat alreeds blyk dat die boek ‘n wye veld dek. Die bespreking beweeg vanaf die antieke wêreld se siening oor seksualiteit, en daarna Bybelse perspektiewe, tot ‘n hedendaagse beskouing daarvan in geloof en lewe, maar ook in die kuns en lewenstyl van mense vandag. Die huwelik word ook nie uit die gesprek gesluit nie. Die boek lewer ook ‘n besonderse bydrae tot die gesprek rondom homoseksualiteit. Alhoewel Liefde is die grootste nie hierdie gesprek op die spits dryf nie, sal enigiemand wat op hoogte wil bly van die debat eenvoudig moet ag slaan op die inhoud van die boek.

Miskien is ‘n woord van waarskuwing tog gepas om mee af te sluit. Die boek is so reguit en eerlik dat dit dalk sommige mense kan ontsenu. Dit is egter júís waarteen die boek wil kapsie maak – ‘n onderwaardering en geheimhouding van die seksuele aard van die mens. Sou mens Liefde is die grootste met ‘n oop gemoed lees, sal jy vinnig agterkom dat juis híérdie bevryding jou boei.

Liefde is die grootste
is verkrygbaar by Protea Boekehuis
Tel.nr: (012) 362-5683 / 362-3444 / 362-6073
Epos: protea@intekom.co.za
Prys: R144-00

Dit is ook aanlyn beskikbaar by Kalahari.net

Share this / Deel hierdie: