uitgegee deur CUM, 2010

 

  1. Vreugde as ‘n Lewenswyse. ‘n Bybelstudie oor Filipense deur Rhonda Kelley.
  2. Verrassend Nuut. ‘n Bybelstudie oor die Spreukeboek toegepas op die moderne vrou se lewe deur Susanne Scheppmann.
  3. Jesus se raaisel-stories. ‘n Bybelstudie oor gelykenisse deur Johan Smit.   

 

Hierdie drie boekies is presies wat hulle voorgee om te wees: Bybelstudies waarvan die eerste twee spesifiek vir vroue geskryf is. Die positiewe noot is dat elkeen op ‘n eie manier gefokus is – òf op ‘n bepaalde Bybelboek soos in die eerste twee gevalle, òf op ‘n onderwerp, soos die gelykenisse (en dan ook net dié in Matteus en Lukas). Aldrie probeer die bepaalde Skrifgedeeltes op die leser se eie lewe van toepassing maak, en stel interessante onderwerpe vir persoonlike nadenke en algemene bespreking voor.

 

Maar, soos dit meestal met Bybelstudie-gidse die geval is, is daar nie werklik diepgaande eksegese nie, en ook is die teologie plek-plek verouder. Ons moet verder in ag neem dat die eerste twee werke vertalings is, en tot ‘n groot mate die teologiese denke en die samelewing van Amerika reflekteer.

 

Individue en Bybelstudiegroepe wat bloot die Bybel wil lees en ‘n praktiese toepassing van die Bybel op haar persoonlike lewe wil hê, sal by hierdie uitgawes baat vind.

Share this / Deel hierdie: