Gratis e-boek: geskiedenis van die OTWSA – Jurie le Roux

Laai dit hier af. http://hdl.handle.net/2263/60030 Die pad wat die OTWSA gestap het, kan ons baie breedweg in drie tydperke verdeel. Die eerste was die era van die pioniers en het van ongeveer 1957 tot 1971 gestrek. Dit was die era van belangrike geleerdes soos...

Free eBook: History of the OTSSA – Jurie le Roux

Download it here. http://hdl.handle.net/2263/60030 The road which the OTSSA has traversed can broadly be divided into three periods. The first was the era of the pioneers and stretched from about 1957 to 1971. It was the era of important South African scholars like...

A major intellectual event – Jurie le Roux

This year, the Old Testament Society of South Africa (OTSSA) celebrates its sixtieth year of existence and in the next months we will highlight this event in different ways. The OTSSA was and still is more than just an organization that meets once a year but is a...

‘And the iron gates opened by themselves…’ – Tanya van Wyk

Sisters and Brothers, At the start of her ministry, one of my friends was called to a congregation in Namibia. A lot her work consisted of visiting some of the congregants – farmers. She would travel far and once she arrived, would have to open one gate after the...

Die Ou Testament is die waarheid – Gerda de Villiers

Inleiding Daar is baie dinge in die Ou Testament wat nie ‘histories bewys’ kan word nie. Ons kan byvoorbeeld dink aan die voortgaande debat tussen evolusie en kreasionisme, of die Sondvloed werklik plaasgevind het, en of stukkies ark wat in Turkye opgetel is, werklik...

Jerobeam I en Moses – Sias Meyer

Episode 2: ʼn Besinning oor hoe kragtige verhale oor tyd groei. Waar episode 1 (kyk  http://teo.co.za/die-uittogstorie-feit-of-fiksie-sias-meyer/) van hierdie reeks gefokus het op die uittogverhaal self en die historisiteit daarvan, gaan hier gekyk word na hoe die...

Die huwelik en liefde – Gerda de Villiers

Inleiding In die vorige teo-artikel oor die ‘huwelik’ het ek ‘n oorsig gegee oor hoe die huwelik oor die eeue heen ontwikkel het, tot by hoe ons dit vandag in die Christelike tradisie verstaan. Dit het geblyk dat die wortels van ‘n monogame huwelik tussen een man en...

Die eksegeet is broos – Jurie le Roux

Soms word nog gemeen die eksegeet (lees: gelowige, predikant, teoloog) het so ‘n vaste greep op die Bybel dat hy/sy triomfantelik en met groot gesag kan sê wat God presies bedoel en hoe mense moet optree. In dié proses word God as’t ware die ‘gevangene’...