Hoe pas teologie en universiteit bymekaar? – Jurie le Roux

Daar is iets aan universiteitsopleiding wat nêrens elders te vinde is nie en waarsonder die teologie ook nie kan klaarkom nie. Wat hierdie ‘iets’ is, kan ‘n mens moeilik verwoord, maar dalk kan ons dit só omskryf: soos geen ander instelling staan ‘n universiteit op...

Boekbespreking: ‘God die groot Digter’ – Gerda de Villiers

2016. Cas Vos, God die groot Digter.  Cordis Trust Publikasies: Pretoria Inleiding Cas Vos het reeds naam verwerf as digter, as ‘omdigter’ van verskeie grootse werke uit die klassieke Griekse letterkunde, waarvan die Ilias en die Odussea ook alreeds op teo.co.za...

Herbelewenis bring dit wat ver is naby – Jurie le Roux

 Agter die Ou Testament (en ook die Nuwe Testament) lê ‘n wêreld wat ons nie ken nie en wat altyd onbereikbaar sal wees. Ons het net die Hebreeuse (en Griekse woorde) wat soms so pynlik leweloos op die wit papier lê asook ‘n gevoel van magteloosheid omdat...

Die huwelik: ‘n oorsig – Gerda de Villiers

Inleiding Die huwelik soos wat dit tans in Christelike kringe verstaan word, impliseer ‘n (hopelik) lewenslange monogame heteroseksuele verbintenis: een man en een vrou. Volgens die klassieke huweliksformulier is hierdie verbintenis goddelik georden en aan die begin...

Boekbespreking: ‘Why Religions Matter’ – Gerda de Villiers

John Bowker, Why Religions Matter. Cambridge University Press: New York. Wat is religie, en waarom is dit belangrik om iets daarvan te verstaan? Religieë – in die meervoud – is die onderwerp van John Bowker se boek met die titel: ‘Why Religions matter.’ Die boek...

Rolprent: ‘Truth’ – Gerda de Villiers

Die rolprent ‘Truth’ is ‘n Amerikaanse dokumentêre drama wat op werklike gebeure gebaseer is. Dis 2004, net voor die presidensiële verkiesing, en president GW Bush het homself weer vir president verkiesbaar gestel. Intussen ondersoek ‘n groep joernaliste en TV...