Artikels

Op hierdie blad kry jy bondige, grondige artikels te lese – oor diverse sake van kerklike en teologiese belang.

Die boek Jona vertel ‘n heel vermaaklike verhaal. Jona kry opdrag van die Here om die oordeel oor die goddelose stad Nineve te gaan verkondig. Pleks van Ooswaarts koers in te slaan, kies die profeet die hasepad in die teenoorgestelde rigting. Die Here laat hom egter nie wegkom nie en stuur ‘n groot storm om sy vaart te stuit. ‘n Snorkende Jona word deur diep onstelde seelui wakker geskud, en op navraag beken hy dis alles deur sy toedoen. Alles sal bedaar as hulle hom oorboord gooi. Steeds gee God die profeet nie sy sin nie en stuur ‘n groot vis om Jona in te sluk.

Volledige storie

Gedurende Augustus 2005 (25-26ste) het ‘n seminaar oor die Psalms by die Universiteit van Pretoria plaasgevind. Die tema van die seminaar was die “Psalms en Mitologie”. Die seminaar staan onder leiding van prof Dirk Human en staan bekend as ProPsalm (Projek Psalmstudies). Die doel van hierdie projek is om die studie van die Psalms in die algemeen hier in Suid-Afrika te bevorder, maar ook om die kontak tussen Ou-Testamentici van Suid-Afrika, Afrika en Europa te bevorder. Bekende Ou-Testamentici van beide kontinente het aan hierdie seminaar deelgeneem en hierdie boek is die resultaat van die hierdie byeenkoms.

Volledige storie

Onder redaksie van Jurie le Roux en Eckart Otto het daar einde 2007 ’n boek by T&T Clark, New York verskyn: ‘South African perspectives on the Pentateuch between synchrony and diachrony’. Dit bevat lesings wat by Pro Pent 2005 gelewer is en weerspieël ‘ons’ denke oor sinkronie, diakronie en die Pentateug. Hierdie werk moet ook met ’n ander ‘Pro Pent-publikasie’ saamgelees word: Eckart Otto en Jurie le Roux, 2005. A Critical Study of the Pentateuch. An encounter between Europe and Africa. Miinster: LIT Verlag.

Volledige storie