Artikels

Op hierdie blad kry jy bondige, grondige artikels te lese – oor diverse sake van kerklike en teologiese belang.

Chagall was aangegryp deur die eenvoud van die medium, en veral die effek van lig. ‘Of dit ‘n katedraal of ‘n sinagoge is, die mistiek vloei deur die venster’, het hy gesê. Vir Chagall as Jood was dit dan ook ‘n besondere eer om in opdrag van die Franse regering brandglasvensters met Bybelse temas vir ‘n aantal Katolieke katedrale te ontwerp. Volledige storie

Wanneer daar vandag na die posisie van die Eerste Testament (Ou Testament) in die Christelike kerk(e) gekyk word, moet ons helaas konstateer dat dit ‘n uiters prekêre posisie inneem. Die verhouding van teologie en kerk tot hierdie eerste gedeelte van die Christelike kanon blyk ‘n verhouding te wees wat, indien ons ‘n balansstaat moet optrek, eerder ‘n negatiewe saldo toon. Enersyds word dit heeltemal geïgnoreer (waar word nog daaroor gepreek?), of andersyds word dit voortdurend “gerehabiliteer” deur middel van ‘n uiters selektiewe en eensydige christologisering daarvan.

Volledige storie

Die boek Jona vertel ‘n heel vermaaklike verhaal. Jona kry opdrag van die Here om die oordeel oor die goddelose stad Nineve te gaan verkondig. Pleks van Ooswaarts koers in te slaan, kies die profeet die hasepad in die teenoorgestelde rigting. Die Here laat hom egter nie wegkom nie en stuur ‘n groot storm om sy vaart te stuit. ‘n Snorkende Jona word deur diep onstelde seelui wakker geskud, en op navraag beken hy dis alles deur sy toedoen. Alles sal bedaar as hulle hom oorboord gooi. Steeds gee God die profeet nie sy sin nie en stuur ‘n groot vis om Jona in te sluk.

Volledige storie

Gedurende Augustus 2005 (25-26ste) het ‘n seminaar oor die Psalms by die Universiteit van Pretoria plaasgevind. Die tema van die seminaar was die “Psalms en Mitologie”. Die seminaar staan onder leiding van prof Dirk Human en staan bekend as ProPsalm (Projek Psalmstudies). Die doel van hierdie projek is om die studie van die Psalms in die algemeen hier in Suid-Afrika te bevorder, maar ook om die kontak tussen Ou-Testamentici van Suid-Afrika, Afrika en Europa te bevorder. Bekende Ou-Testamentici van beide kontinente het aan hierdie seminaar deelgeneem en hierdie boek is die resultaat van die hierdie byeenkoms.

Volledige storie

Onder redaksie van Jurie le Roux en Eckart Otto het daar einde 2007 ’n boek by T&T Clark, New York verskyn: ‘South African perspectives on the Pentateuch between synchrony and diachrony’. Dit bevat lesings wat by Pro Pent 2005 gelewer is en weerspieël ‘ons’ denke oor sinkronie, diakronie en die Pentateug. Hierdie werk moet ook met ’n ander ‘Pro Pent-publikasie’ saamgelees word: Eckart Otto en Jurie le Roux, 2005. A Critical Study of the Pentateuch. An encounter between Europe and Africa. Miinster: LIT Verlag.

Volledige storie