‘n Kongres oor land – Jurie Le Roux

Die regsfakulteit en die departement Ou-Testamentiese wetenskap aan die Universiteit van Pretoria het ‘n gesamentlike projek oor land van stapel gestuur. Die regsfakulteit het die reeks op 6 Mei 2016 met die titel, ‘Seminar on Land: Texts, Narratives and...

Die Grieke en die Christendom – Gerda de Villiers

Inleiding Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê: ‘Ateners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is …’ (Hand 17:22). Hoe lyk hierdie godsdienstige landskap, die religieuse smeltkroes waarin Paulus homself bevind? Hierdie...

Die God van Abraham – Jurie le Roux

‘n Figuur uit die grys verlede Iemand het op ’n keer gesê dat ons die historiese Abraham nooit sal kan peil nie en daarom moet ons eerder op Abraham as gelowige mens let. Dit is darem ’n bietjie te maklik, maar aan die ander kant is daar ook geen manier om die...

Syfermens. Of: Die probleem met Kobus Krüger… Christo Lombaard

Die probleem met Kobus Krüger is, hy laat nooit in sy gesprekke of openbare optredes deurskemer presies hóé goed hy as akademikus is nie. Eers as jy hom lees, en jy ken die veld ‘n bietjie, kom jy agter hoe wyd en hoe diep hy ingelees is. En ingeleef is. Ook, sy slag:...

Papier en mens – Christo Lombaard

Met goeie bedoelings – die weg na die hel, volgens die ou spreekwoord – word nuwe goed ontwerp. Tegnologie. Een van dié kenmerke wat ons méns maak; wat ons spesie se oorlewing help verseker het – soos spiespunte en meslemme en hoede en kastrolle. Dan die bybedoelings...

Dankbaarheid na die dood van God – Jurie le Roux

Paul van Tongeren het einde 2015 as professor in die filosofie aan die Radboud Universiteit, Nijmegen afgetree en sy afskeidslesing het toe ‘n boek met ‘n baie belangrike tema geword. Hy het besluit om by dié geleentheid oor ‘dankbaarheid’ te praat....

Die wil van God, Bileam en sy donkie – Gerda de Villiers

Inleiding As gelowige mense vra ons voortdurend na die Wil van God, maar veral in tye van onsekerheid word dit ‘n dringende vraag. God ken immers die toekoms, Hy weet wat gaan gebeur, Hy weet hoe die saak kan uitdraai – maar is daar ‘n manier waarop ons dit ook kan...

Hooglied @ Pretoria – Christo Lombaard

Die vyfde in ‘n reeks internasionale kongresse oor Hooglied vind hierdie jaar in Pretoria plaas. Meer spesifiek, op die Unisa-hoofkampus, van 31 Augustus tot 2 September vanjaar. Met as tema “Song of Songs – literal exegesis in the light of new approaches”, word veral...

Ware lyding – Jurie le Roux

Die vroeë kerk is met verskillende kritiese standpunte gekonfronteer waarop gereageer moes word. Een het met die historiese grondslae van die Christendom te make gehad. Die kerk het al hoe verder wegbeweeg van die oorspronklike geloofservaring en hoe kon dit as ‘t...