Syfermens. Of: Die probleem met Kobus Krüger… Christo Lombaard

Die probleem met Kobus Krüger is, hy laat nooit in sy gesprekke of openbare optredes deurskemer presies hóé goed hy as akademikus is nie. Eers as jy hom lees, en jy ken die veld ‘n bietjie, kom jy agter hoe wyd en hoe diep hy ingelees is. En ingeleef is. Ook, sy slag:...

Boekbespreking: Aan tafel met Jesus – Gerda de Villiers

Cas Wepener. Aan tafel met Jesus. Leer ken Christus se tafelmaniere in Lukas en Handelinge. Preke, liturgiese voorstelle, geskiedenis, kuns,  resepte. Bybel-Media: Wellington. Inleiding Ons is hoe ons eet. Cas Wepener neem hierdie basiese waarheid as vertrekpunt vir...

Boekbespreking: The Economics of Paradise – Gerda de Villiers

Sigmund A. Wagner-Tsukamoto. The Economics of Paradise. On the Onset of Modernity in Antiquity. Palgrave Macmillan: New York.  Inleiding In hierdie boek pas Sigmund A. Wagner-Tsukamoto die beginsels van ekonomiese teorie op die Paradysverhaal in Genesis 2-3 toe....

Boekbespreking: God van die Woestyn – Christo Lombaard

2015. Liesel Joubert. God van die woestyn. ‘n Ruimte van ontmoeting, verrassing en hoop. Nuut gekyk na die verhaal van Hagar. Bybelkor: Wellington. Een van die temas wat ‘n mens telkens in die Bybel vind, is dié van die woestyn (vgl. McGrath 1999:82-109). Die...

Boekbespreking: A Sociology of Prayer – Christo Lombaard

2015. Giuseppe Giordan & Linda Woodhead (red). A sociology of prayer. Aldershot: Ashgate. Bid jou aan! Gewoonlik as teoloë skryf oor gebed, is dit prinsipieel, of struktureel-analities, of in populêre trant: iets oor die krag van gebed. Wanneer sosiologies oor...

’n Leeservaring – Hennie Pieterse

Cas Vos 2015, Dáárom glo ek. Die voorblad van hierdie uitstekende boek oor ons Christelike geloof in ons Reformatoriese tradisie en in die huidige Suid-Afrikaanse konteks, vertel al aan die leser dat sy/hy ‘n vaste standpunt, ‘n geloofsreis met ‘n kernagtige...

Boekbespreking: Abraham – Jurie le Roux

Steven A Hunt (ed), Perspectives on ‘Our father Abraham’. William B Eerdmans: Grand Rapids. Hierdie boek is ‘n feesbundel aan Marvin Wilson. Hy was baie jare lank aan Barrington College en Gordon College verbonde en het op kollegas en studente ‘n groot...

Boekbespreking: Deuteronomium – Jurie le Roux

David G Firth en Philip S Johnston, Interpreting Deuteronomy. Issues and approaches. IVP Academic: Illinois David Firth is aan Suid-Afrikaanse Ou Testamentici goed bekend. Hy is eintlik ‘n Australiër wat die Ou Testament in Johannesburg doseer het en sy...
Boekbespreking: Dáárom glo ek – Gerda de Villiers

Boekbespreking: Dáárom glo ek – Gerda de Villiers

2015, Cas Vos, Dáárom glo ek. ‘n Uitnodiging tot ‘n geloofsreis in ‘n tyd van twyfel en verwarring. Bybelkor: Wellington.  ‘Ek het weer na God se stem in sy Woord begin luister, begin bid. Stil en hardop. God is nie dood nie. Net op papier is Hy dood. Hy is...