Boekbespreking: Trauma, Geweld en Religie – Gerda de Villiers

2014, Ruard Ganzevoort, Trauma, Geweld en Religie. KSGV: Tilburg. Ruard Ganzevoort is ‘n bekende figuur op die gebied van Pastorale Teologie, en in hierdie boek van hom behandel hy die belangrike vrae rondom trauma en geweld, veral trauma en geweld rondom seksuele...
Boekbespreking: Moses en Akhenaten – Gerda de Villiers

Boekbespreking: Moses en Akhenaten – Gerda de Villiers

2014, Jan Assmann, To Moses from Akhenaten. Ancient Egypt and Religious Change. The American University in Cairo Press: Cairo. Só beskryf Assmann (2014:61) die verskil tussen Moses en Akhenaten: ‘Akhenaten is a figure of history without memory; Moses is a figure of...

God se trane – Jurie le Roux

InleidingIn ‘n belangrike werk van 2012 het Juliana (Julie) Claassens, professor in die Ou Testament aan die Universiteit van Stellenbosch, op ‘n heel ander manier oor God in die Ou Testament geskryf. Volgens haar moet ons die waagmoed hê om anders oor God...

Vrae aan Julie Claassens – Jurie le Roux

Hieronder stel Jurie le Roux ‘n paar vrae aan prof Julie Claassens oor haar boek, Mourner, Mother, Midwife (Louisville: WJK Press). Julie, baie geluk met jou boek wat volgens my ‘n baie belangrike publikasie vir ons in Suid-Afrika is. Dikwels word ‘n...

Woorde, beelde en die liturgie – Jurie le Roux

Ter inleiding‘Ik wens dit boek veel nieuwsgierige lezers toe’, só skryf Gerben Heitink, ‘n bekende Nederlandse praktiese teoloog, oor die boek van Cas Vos en Cas Wepener oor liturgie, kuns en kultuur wat sopas verskyn het. Cas Vos is emeritus-professor van die...
Boekbespreking: Living with other Creatures – Gerda de Villiers

Boekbespreking: Living with other Creatures – Gerda de Villiers

Volle bibliografiese besonderhede: Bauckham, Richard 2011. Living with other Creatures. Green Exegesis and Theology. Waco, Texas: Baylor University Press.   Die Boek Richard Bauckham skryf sy boek pas na die vernietigende aardbewing en tsunami in noord-Japan, Maart...

Boekbekendstellings van CUM – Gerda de Villiers

Vra God te veel? Deur Braam Hanekom en Die Storie saamgestel deur Max Lucado en Randy Frazee Vra God te veel? Volledige titel: Vra God te veel? ‘n Geloofsreis deur die stroomversnellings van die lewe. Outeur: Braam Hanekom Vrystellingsdatum: Januarie 2012-02-24...