Boeke

“O ja, ek wil nie soos die meeste mense vir niks geleef het nie. Ek wil nuttig wees of vreugde gee vir die mense wat om my leef en my tog nie ken nie, ek wil voortlewe, ook ná my dood!” So skryf Anne Frank in Die Agterhuis, een van die mees gelese boeke ter wêreld. In hierdie dagboek vertel die tienderjarige Anne die boeiende verhaal van die Duits-Joodse gesin Frank wat tydens die Tweede Wêreldoorlog in Amsterdam vir die Duitse besetters moes wegkruip.

Volledige storie

In die voorwoord van hierdie publikasie word die leser begelei op die pad na die heiligdom van homiletiek en liturgie. ‘n Paar woorde van hoop sal die leser motiveer om hierdie heiligdom te betree. Daar is ‘n verskeidenheid van stemme in die heiligdom, maar almal het één doel voor oë: hulle staan in diens van die preek as ‘n “taal van hoop”. Hulle is soos strome van lig in die duisternis. Die gesproke woord wil die angs en vertwyfeling deurbreek met strale van hoop.

Volledige storie

Gedurende Augustus 2005 (25-26ste) het ‘n seminaar oor die Psalms by die Universiteit van Pretoria plaasgevind. Die tema van die seminaar was die “Psalms en Mitologie”. Die seminaar staan onder leiding van prof Dirk Human en staan bekend as ProPsalm (Projek Psalmstudies). Die doel van hierdie projek is om die studie van die Psalms in die algemeen hier in Suid-Afrika te bevorder, maar ook om die kontak tussen Ou-Testamentici van Suid-Afrika, Afrika en Europa te bevorder. Bekende Ou-Testamentici van beide kontinente het aan hierdie seminaar deelgeneem en hierdie boek is die resultaat van die hierdie byeenkoms.

Volledige storie

Onder redaksie van Jurie le Roux en Eckart Otto het daar einde 2007 ’n boek by T&T Clark, New York verskyn: ‘South African perspectives on the Pentateuch between synchrony and diachrony’. Dit bevat lesings wat by Pro Pent 2005 gelewer is en weerspieël ‘ons’ denke oor sinkronie, diakronie en die Pentateug. Hierdie werk moet ook met ’n ander ‘Pro Pent-publikasie’ saamgelees word: Eckart Otto en Jurie le Roux, 2005. A Critical Study of the Pentateuch. An encounter between Europe and Africa. Miinster: LIT Verlag.

Volledige storie