@ die Fakulteit

Kort nuusbrokkies oor watter interessanthede aan die gebeur is…

Die opening van die Fakulteit vind op 14 Febr om 08:30 plaas. Daar is ‘n erediens gelei deur die Dekaan, prof Johan Buitendag. Hierna hou die NG Kerk sy teologiese dag.  Vanjaar is dit 25 jaar sedert Kerk en Samelewing verskyn het. Tema vanjaar: Kerk en Samelewing in die 21e eeu.  Sprekers by die geleentheid is mnr Leon Wessels (Oud minister en skrywer van Vereeniging: die onvoltooide vrede) asook dr Kobus Gerber, Algemene Sekretaris van die NG Kerk.

Volledige storie

Die hoë voorkoms van geweld in die huidige demokratiese Suid-Afrikaanse samelewing stel nie net aan die regering nie, maar ook aan die teologie en die kerke ‘n besondere uitdaging. Wat ons nou nodig het is heldere teologiese denke oor dié geweld en sinvolle leiding deur die kerke oor hoe dit hanteer moet word.

Volledige storie
Op Dinsdag 6 Julie het die vierde video-konferensie tussen die Universiteit van Pretoria en die Universiteit van Essen plaasgevind. Onder leiding van proff Dirk Human van UP en Aaron Schart van Essen, ontmoet groepe studente via ‘n video-kamera om gesprek te voer en om iets van mekaar se leefwêreld te wete te kom. Alhoewel die onderwerpe meestal teologiese en religieuse aangeleenthede raak, is daar gewoonlik algemene vrae: die Duitse studente stel veral belang in die kultuur en die wêreld van Afrika, en daarom word veral ons Afrika-studente by hierdie geleentheid betrek.
Volledige storie
Jy word vriendelik uitgenooi na ons volgende geleenthede/kursusse vir voortgesette bedieningsontwikkeling. Vir detail kan jy die betrokke kursus op die webbladsy van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (www.ccm.up.ac.za) oproep by Afrikaans 'akademiese programme'. Volledige storie

Opgedra aan prof. dr. P.J. van der Merwe bygeleentheid van aanvaarding van emeritaat 31 Desember 2009. Dit is vir die redaksie ’n voorreg en eer om hierdie uitgawe van die HTS Teologiese Studies aan sy langsdienende lid, Pieter Johannes van der Merwe, op te dra. Hy tree op 31 Desember 2009 by die Universiteit van Pretoria af in die posisie van Professor en Hoof van die Departement Godsdiens-en Sendingwetenskap in die Fakulteit Teologie. ’n Posisie wat hy sedert 1979 in Afdeling A van die destydse Fakulteit en sedert 1 Januarie 2000 in die gesamentlike Fakulteit beklee het.

Volledige storie