Kongresse

 

·      Ontdek die aard van trauma – hoe dit te werk gaan en vernietigend optree.

·      Begryp die liggaam-gees verbinternis in trauma.

·      Luister na stories van trauma op so ‘n wyse dat dit mense sterker maak en veerkragtigheid ondersteun.

·      Oefen Sielkundige Eerstehulp en begrensing (containment) vaardighede.

·      Weet waarvoor om op die uitkyk te wees met trauma en wanneer om professionele hulp te vra.

·      Leer om selfversorgend te wees terwyl u na trauma verhale luister.

Volledige storie

·      Explore the nature of trauma – how it operates and gets its disruptive power.

·      Understand the body-mind connection in trauma.

·      Listen to stories of trauma in a way that makes people stronger and supports resilience.

·      Practice psychological first aid and containment skills.

·      Know what to look out for and when to get professional help.

·      Learn how to care for yourself while you face trauma stories

Volledige storie