Worship in Africa Research Group – Newsletter 2012 – Cas Wepener

Augustine once referred to the liturgy as “only the scaffolding of the heavenly city for which we hope.” Whilst we are still en route this scaffolding is indeed with us. Scaffolding, like most things on earth, can be set up or build in a better or a worse way. WARG...

Sport as ritueel – Daléne Flynn

Ek kan nie oor sport en rituele praat sonder dat ek eers twee rituele voorhou om die tafel vir ons gesprek te dek nie. Beide rituele is opgeteken deur ‘n bekende liturg in ons midde.   “The preparation of a person for this ritual consists of the drinking of holy...

Liturgie in die NG Kerk – Ferdie Clasen

Inleiding Soos met baie ander dinge, is dit tans nie maklik om die liturgiese kenmerke van die NG Kerk eenduidig te beskryf nie. Die afgelope jare is gekenmerk deur is ryk verskeidenheid van beïnvloeding en eksperimentering. Die nuwe Handleiding vir die Erediens wat...

Die Suid-Afrikaanse liturgiese landskap – Hennie Pieterse

Oor die algemeen word die liturgieselandskap van kerke in Suid-Afrika deur diversiteit gekenmerk. In dieselfde kerkgenootskap kan telkens diversiteit in die liturgieë waargeneem word. En dit geld nie net vir die NG kerk nie. Tussen die verskillende denominasies is...