‘And the iron gates opened by themselves…’ – Tanya van Wyk

Sisters and Brothers, At the start of her ministry, one of my friends was called to a congregation in Namibia. A lot her work consisted of visiting some of the congregants – farmers. She would travel far and once she arrived, would have to open one gate after the...

Meditatio: Iemand wat ander se pyn ligter maak – Jurie le Roux

…’n man van lyding wat pyn geken het (Jesaja 53:3) Wie hierdie woorde geskryf het, weet ons nie. Oor die jare het ons die skrywer egter Deutero-Jesaja genoem. Hy was ‘n profeet tydens die ballingskap en was waarskynlik vir Jesaja 40-55 verantwoordelik. In...

Meditatio: Om in die plek van die ander te ly – Jurie le Roux

Tog het hy óns lyding op hom geneem … (Jes 53:4) In Jesaja 53:4-6 word van ‘ons’ gepraat. By hierdie ‘ons’-groep is daar ‘n stuk ontnugtering. Hulle het iets totaal misverstaan en ook misgelees. Voor hulle oë het hulle ‘n man sien ly. Iemand wat nie...

Meditatio: Psalm 137 – Gerda de Villiers

‘Ek is verneder, hulle dryf die spot met my, en ek wil hulle terugkry.’ Psalm 137 is een van die hartseerste en ontstellendste psalms in die psalmbundel. Dit beskryf die donkerste tyd in Israel se geskiedenis: die ballingskap. Die Babiloniërs het gekom, gesien, en...

Preek vir ‘n Doop uit Genesis 15 – Gerda de Villiers

Teks: Genesis 15:18. ‘Op daardie dag het die Here ‘n verbond gesluit met Abram . . .’ Inleiding Vandag is ‘n baie persoonlike aangeleentheid. ‘n Doop gaan oor ouers, ‘n kindjie en familie. Tog hoop ek dat my boodskap vandag vir elkeen van u hier teenwoordig, ook iets...

Die son sê iets vir ons – Jurie le Roux

… die son om te heers oor die dag. Aan sy liefde is daar geen einde nie (Ps 136:8). In 1375 vC het Ak-he-naton van Karnak weggebreek en Amarna langs die Nyl gaan bou. In Karnak is die maangod Amoen aanbid, maar Ak-he-naton het hom teen Amoen, sy priesters en...

Elke sonsopkoms ‘n teken van God se liefde – Jurie le Roux

Weet jy waar die daeraad vandaan kom? (Job 38:12). In dieselfde lied aan Aton, die songod, het Ak-he-naton ook na sonsondergang verwys. Met elke sonsondergang het Aton in die weste verdwyn en sy wegwees was ondraaglik. ‘n Soort doodsdonker het dan oor Egipte...

Oor rigtings, ompaaie en bestemmings – Tanya van Wyk

Genesis 15:1-15 ‘Hoe sal ek weet of dat ek dit sal besit, Here my God?’, vra Abram aan God. In die Hervormde Kerk leer jong katkisante van ‘n vroeë ouderdom dat geloof in God uit twee aspekte bestaan: kennis en vertroue. Wanneer belydenis van geloof afgelê word, is...

‘A vision of life’ – Tanya van Wyk

Op 26 Maart 2015 het Dr Tanya van Wyk die oordenking van die Fakulteit Teologie se jaarlikse ‘lekgotla’ waargeneem. Sy het ons soos volg toegespreek:  Scripture reading: Amos 5:14-15 Once again we are on our way to Palm Sunday – a pilgrimage we undertake...

Gebed en lyding – Jurie le Roux

Jesus se worsteling in Getsemane bly ’n roerende verhaal. En die rede daarvoor lê in die geweldige menslikheid daarvan. Elkeen kan dit verstaan en elkeen kan die intense emosies as ‘t ware saam met Jesus beleef. Lukas se verhaal (22:39-46) is ’n bietjie anders. Jesus...

Bid elke dag om God se seën – Jurie le Roux

So moet julle sê … Die Here sal julle seën … (Num 6:22-23). Daar is nogal ’n klemverskil tussen God se seën (soos by die skepping) en sy redding (soos by Egipte). Albei het wel met die volledige mens te make: God se seën betrek die totale menslike bestaan;...

Prediking: Ps 42-43 – Tanya van Wyk

‘Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom ‘n loflied sing. Hy is my helper en my God! (Ps 42:6) Hoe leef mens na ‘n groot stryd gestry is? Is jy bly oor die stryd verby is of wag jy vir die volgende stryd om aan te...