Preekhulp

Die soort preekhulp wat hier verskaf gaan word, kan deur middel van vier terme uit die kerkgeskiedenis omskryf word: expositio (eksegese), reflectio (teologiese nadenke), meditatio (meditasie oor ‘n teks) en praedicatio of sermo (prediking).