Preekhulp

Die soort preekhulp wat hier verskaf gaan word, kan deur middel van vier terme uit die kerkgeskiedenis omskryf word: expositio (eksegese), reflectio (teologiese nadenke), meditatio (meditasie oor ‘n teks) en praedicatio of sermo (prediking).

Sonder hoop kan niemand leef nie. In Psalm 39 byvoorbeeld vertel die psalmskrywer van sy smart wat ‘al hoe groter geword’ het (vs 3). Dit was soos 'n brandpyn in hom: ‘my smart het ’n vuur in my geword’ (vs 4). Hy het gepleit en gesê, ‘moet tog nie koud staan teenoor my trane nie’ (vs 13). En in hierdie situasie het hy gestamel: ‘U is my enigste hoop’ (vs 8). Dít was al wat hy nog oorgehad het.
Volledige storie
Jeremia is diep teleurgesteld. Die Here self het hom op ‘n jong ouderdom tot profeet geroep (1:6). Sy protes het niks gehelp nie, die Here het dit eenvoudig nie aanvaar nie. Sedertdien het hy alles gedoen wat die Here hom beveel het, maar al wat hy teruggekry het was vernedering en bespotting van mense (Jer 20:8).
Volledige storie
Klaagliedere is ‘n mistroostige boek. Dit vertel van die onmenslike lyding wat die inwoners van Jerusalem deurgemaak het ná die beleëring en uiteindelik die verwoesting van die stad (586 vC). En dis verskriklik. Die digter van die boek spel keer op keer die wreedhede van die oorlog en die gevolge daarvan uit: hongersnood, ontreddering, maar die ergste daarvan is sy gevoel van godverlatenheid.
Volledige storie