Meditatio: ‘n huldeblyk – dalk te laat? – Gerda de Villiers

‘Debora, die vrou aan wie Rebekka as kind gedrink het, het daar gesterf …’ (Gen 35:8) Van hierdie Debora weet ons nie veel nie. Sy het niks opspraakwekkends gedoen nie. Sy was nie een van die volksmoeders nie, en sy was ook nie ‘n leier of ‘n profetes in die...

Sunday preaching on Isaiah 40:1-11 – Ulrich Berges

Tuis Preekhulp Sunday preaching on Isaiah 40:1-11 Sunday preaching on Isaiah 40:1-11 Deur Ulrich Berges Gepubliseer 28 September 2012 Preekhulp Evaluering: Ulrich Berges Ulrich Berges se Artikels Is. 40:1         Comfort, O comfort my people, says your God. Is. 40:2...

Wydingsdiens – Tanya van Wyk

Johannes 8:10-11   Ons begin deur stil te lees: Nu is de tijd gekomen van stilte en gebed van lijden niet te doorgronden die ons in de vryheid heeft gezet.   Van verraad en van honen van verdriet en diepe pijn van vrienden die niet kunnen waken van door God verlaten...

Akademiese Wydingsdiens op 13 Februarie 2012 – Johan Buitendag

Skriflesing: Markus 10:46-52 46 Daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy dissipels en ’n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar ’n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. 47 Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het...

‘n Vol en ryk 2012 aan u almal toegewens – Jurie le Roux

God gaan nie sommer weg nie … God is Koning van die hele aarde … (Ps 47:8 – OV) In die antieke wêreld was die jaarwisseling nogal ’n belangrike saak. Op dié dag is fees gevier en groot geraas gemaak. Dít was hulle manier om alle bose geeste te verjaag en...

Kersfees en hoop – Jurie le Roux

Hy (Sedekia) is verhoor, en toe het hulle … sý oë uitgesteek, hom met bronskettings geboei en na Groter vernedering was daar nie. Dit het in die somer van die jaar 586 vC gebeur. Die Babiloniërs het Jerusalem beleër en na vier maande was daar hongersnood. Een...

Kersfees, liefde, lof – Jurie le Roux

Prys die Here! (Ps 150:1) … aan sy liefde is daar geen einde nie (Ps 100:5) Een van die groot jammertes van die kerkgeskiedenis is dat so min van die vroeë kerkmusiek bewaar gebly het. Ons ken nie al die vroeë kerk se liedere nie, ons weet ook nie hoe hulle...

Waar God is, is daar blydskap – Jurie le Roux

Die magtige teenwoordigheid van die Here is toe aan die hele volk geopenbaar … Toe die volk dit sien, was daar uitroepe van blydskap … (Lev 9:23, 24). Levitikus 9 vertel van ’n groot bedrywigheid by die altaar. Israel was nog by Sinai in die woestyn en die...

Die Here gee om vir iemand wat verstoot word – Gerda de Villiers

‘Is jy nie daarmee tevrede dat jy my man gevat het nie? Wil jy nou nog ook die liefdesappels vat Bitter, hartseer woorde van Lea. Ons hoor haar verlange na die liefde van haar man, ons hoor die snik in haar stem. Die ‘ander vrou’ is nie maar net ‘n ander nie, sy is...

Roudiens: Psalm 91 – Gerda de Villiers

Agtergrond MM was ‘n besondere welgestelde vrou wat ‘n paar maande voor haar negentigste verjaarsdag oorlede is. Sy het haar man sowat dertig jaar gelede verloor, en hy het haar uiters goed nagelaat. Haar een seun het haar finansies sedertdien bestuur. Sy het geen...