Meditatio: Die groot misterie van lyding – Jurie le Roux

Nadat Hy met Job gepraat het, het die Here vir Elifas die Temaniet gesê: ‘Ek is kwaad vir jou en Daar is nog iets in verband met Job se lyding wat ons moet noem. En dit is die onverklaarbaarheid daarvan. Uit al die gepraat tussen Job en sy vriende asook tussen Job en...

Meditatio: Lyding en die skepping – Jurie le Roux

Toe het die Here vir Job aangespreek uit ’n stormwind uit … (Job 38:1) Job het gely. Verskriklike dinge het met hom gebeur. Op een dag het hy alles verloor. Sy vriende probeer hom troos, maar hulle bereik niks nie. Job wou so graag sy lyding verstaan. Waarom...

Meditatio: Die skreeu en die gebalde vuis – Jurie le Roux

As ’n vloedramp skielik die dood bring, lag God oor die wanhoop van die onskuldiges (Job 9:23). Jeremia het dit gedoen en die skrywers van die klaagpsalms het dit nog erger gedoen, maar by Job is dit die ergste. Hulle het dit met ‘n geweldige skerpheid gedoen....

Meditatio: God se kinders ly ook – Jurie le Roux

Hy (Job) was vroom en opreg en het God gedien en die kwaad vermy … Meteens het daar ’n sterk win Geen ander boek in die Ou Testament begin met so ‘n getuigskrif nie. In die openingsvers word gesê daar was man uit Us met die naam van Job en dan rol die...

Meditatio: God se genade en nederigheid – Jurie le Roux

Met hooghartige spotters dryf Hy die spot, maar Hy is goed vir dié wat beskeie is (Spr 3:34). Luther se ervaring van God se genade het hom ‘n nederige mens gemaak. In sy worsteljare was hy ook nederig, maar toe was dit eerder ‘n goeie daad waarmee hy God...

Meditatio: Geloof roep om die rede – Jurie le Roux

Dié spreuke is bedoel om mense wysheid te leer (Spr 1:2). Soms word gesê dat geloof die rede ophef. Geloof en denke staan dan teenoormekaar en min dink maak geloof net sterker. So ’n siening loop egter teen die Christendom se grein in. Nooit moes die rede afgelê of...

Meditatio: ‘n Hart vir die ander – Jurie le Roux

Praat jý vir dié wat self nie hulle sê mag sê nie (Spr 30:24). Baie van die spreuke was eers deel van die familielewe en is aan die pa verbind. Híér in Spreuke 31 is ‘n ma egter aan die woord. Sy praat met haar seun, Lemuel, die koning van Massa, en sy wou hom...

Meditatio: Die vreugde van nederigwees – Jurie le Roux

Selfverheffing bring vernedering; wie nederig is, het wysheid (Spr 11:2). Augustinus het gesê dat ’n hoogmoedige mens aan vergeetagtigheid lei. Hy het vergeet dat hy van die aarde se bogrond gemaak is en eintlik niks is nie. Hy het vergeet dat hy net deur God se...

Meditatio: Plofbare emosies! – Gerda de Villiers

Toe het Saul hom bloedig vererg vir Jonatan en gesê: ‘Jou rebelse ellendeling!’ (1 Sam 20:30). Huismoles rondom die etenstafel. Die meeste van ons onthou een of meer soortgelyke ongelukkige scenario’s. Woede-uitbarstings, kos word dik in jou mond. ‘n Feesmaal ontaard...

Meditatio: God kan van plan verander – Gerda de Villiers

Hy het nie die ramp gestuur nie (Jona 3:10)   Die boek Jona is met baie humor geskryf. Van die begin af kry ons groot lag vir die wegloop-profeet. Hy kies die hasepad as hy hoor hy moet gaan profeteer; sy ongehoorsaamheid laat ‘n skip met al haar bemaning amper...

Meditatio: Werk al lyk alles sinloos – Jurie le Roux

Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie (Sag 4:10). Dawid moes ‘n koninkryk bou en daarom al die brute krag en geweld. Tye het egter verander en in die jaar 520 vC is ander eise gestel. Teen Augustus van daardie jaar het Haggai gevra dat die mense van...

Meditatio: Bly hoop op God – Jurie le Roux

Die dag van die Here kom (Sag 14:1; vgl Jes 27:1-2; Joël 1:15;3:1,18). Die profete het nie almal dieselfde gesê nie. Daar was nogal groot verskille en dit het alles van die profeet se tyd en konteks afgehang. Amos was êrens tussen 870 tot 850 vC in die Noordryk ’n...