Die Skriba van die EI

Dr J Potgieter

NG Gemeente Lynnwoodrif

 

Geagte dr Potgieter

 

Skrywe van leierskap van die Evangeliese Inisiatief aan alle predikante

 

Ek was besig met ’n Pinksterreeks toe ek die onrusstokende brief van die leierskap van die Evangeliese Inisiatief aan alle predikante lees. Die brief werk met die strategie van suggestie. Die here EI is meesters in suggestie. Daar word selektief na dosente se standpunte verwys, en dit wat die leierskap glo die dosent sou gesê het, word dan aan die groot klok gehang. En het die klok nie vals note nie!

 

’n Eerbare weg is tog om met persone self te praat en eers te hoor wat hy/sy gesê of geskryf het. Maar as ’n mens galgtoue uitdeel, doen jy dit seker nie.

 

’n Tyd gelede het ek dr J van Schalwyk vir ’n ontbyt uitgenooi en sekere, op daardie stadium, vertroulike sake met hom bespreek. Dit het in ’n aangename gees plaasgevind. Ek het nogal verwag dat hy dieselfde met my sou doen oor my sg “huiwering” of ek aanvaar daar is ’n duiwel. Maar hy en sy volgelinge suggereer my “huiwering” in die openbaar. As dr van Schalkwyk of van sy volgelinge met my sou kom praat het, sou ek vir hom/hulle sê: In die Oopgesprek program van 8 September 2007 het ek, mnr S van der Merwe, dr Flip du Toit en die programleier vooraf ooreengekom oor die gespreksinhoud, en dat die gesprek op die veelbesproke DVD sou fokus. Die duiwel was nie deel van die gespreksagenda nie. Ek en dr du Toit was gou in die gesprek die teiken van allerhande vrae wat rondgeswerf het. My “huiwering” wat die leierskap van die EI uitbasuin, was geen huiwering nie, maar ’n stilswye. Ek het deur my stilswye protes aangeteken teen die wending en aard van die Oopgesprek. Ek wou nie daaroor praat nie. Dit was teen die aard van die bedoeling en oogmerke ven die Oopgesprek.

 

En nou, here van die EI, sal ek iets oor die duiwel sê. Ek aanvaar dit wat die Bybel oor die duiwel sê. Niks meer nie, en niks minder nie. Al het hy nog stuiptrekkings, is hy oorwin. Ek glo in die Oorwinnaar, Jesus Christus.

 

Terloops, ek het ook ’n gedig oor die duiwel geskryf! Die leierskap sal eers hulle hande in hulle eie boesems moet steek. Hulle bly in ’n verdeelde huis vol konflik. Daar is soveel onopgeloste probleme vir die here EI in hulle eie geledere. Ek dink byvoorbeeld aan die volgende sake: die botsende standpunte oor homoseksualiteit; die suigling- en die kindernagmaal; die doop. Dit is vir my opvallend hoe ’n geringe rol die Ou Testament as God se Woord in verklarings van die EI speel.

 

Dan het ’n lid van die here EI se beweging onlangs aan ‘n gemeente geskryf hoe die mens vir sy eie heil verantwoordelik is. Die here EI moet weet die Armenianisme lê om die hoek en loer. Sonder huiwering wil ek sê: ons heil lê buite onsself in Christus. Die Heilige Gees gee geloof en daarom kan Hy dit ook vra. Dit is Evangelie!

 

Die brief van die EI leierskap bevestig dat hulle soos ’n brullende leeu rondloop om die Fakulteit te verskeur. Die here EI sal eerder hulle eie huis in orde moet kry en nie stof op die Fakulteit se stoep soek nie. Ek maak beswaar teen die here EI se verdagmakery van dosente aan die Fakulteit Teologie. Só dien ons nie die teologie, die kerk en die koninkryk nie.

 

As dekaan het ek die hoogste waardering vir die Kuratorium en Dagbestuur van die Kuratorium se ondersteuning van die Fakulteit en die werk wat hulle doen. Dit gaan baie goed met die dosente en studente by die Fakulteit. Miskien té goed na somminge se smaak.

 

Vriendelike groete,

Prof CJA Vos

Dekaan van die Fakulteit Teologie

Universiteit Pretoria

Share this / Deel hierdie: