Vandag is die eerste dag van die res van jou lewe

Volle bibliografiese besonderhede: Een maand om te leef. Vandag is die eerste dag van die res van jou lewe

Outeurs: Kerry en Chris Shook

Uitgewer: CUM

Vrystellingsdatum: Maart 2009

Bladsye: 240

Prys: R129,95

 

‘Wees doodeerlik met jouself.  Jou tyd op aarde is beperk. Behoort jy nie daarom die beste daarvan te maak nie? As jy weet dat jy nog net een maand het om te leef, sal jy alles uit ‘n ander perspektief sien.’ Een maand om te leef het ten doel om lesers tot ‘n meer vervulde lewe te lei, om só te lewe dat daar uiteindelik niks sal wees waaroor jy spyt gaan wees dat jy dit nie gedoen het nie. Vier grondbeginsels word neergelê: Leef met passie, Leef in liefde, Leer met nederigheid, Vertrek vreesloos. Die skrywers gebruik voorbeelde uit hul eie lewens om hierdie beginsels te illustreer, vra telkens die leser om self stil te staan en oor sy/haar lewe na te dink, en aan die einde van elke hoofstuk om sy/haar koers te bepaal. Dis ‘n boek wat as lewensverryking, gerig op selfverwesenliking bestempel kan word.

 

Lesers moet egter bedag daarop wees dat hierdie boek van die positiwistiese Amerikaanse konteks afkomstig is, en hul teologie en Skrifhantering soms problematies kan wees. Byvoorbeeld: Op p 163 skryf die outeurs: Solank jy lewe sal jy probleme hê. Maar Jesus Christus sal saam met jou deur elke probleem stap, en Hy sal jou nooit in die steek laat nie. Kyk wat sê Dawid in Psalm 94: ‘As die Here my nie gehelp het nie, was die stilte van die graf seker al my tuiste! Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here…’  Koop dus die boek vir praktiese lewenswenke, nie vir teologiese insig nie!

Share this / Deel hierdie: