Teksvers: Esegiël 17:22-24

Waarom wil Juda tog nie luister nie? Waarom neem die koning hierin die leiding? Esegiël is dodelik ongerus, maar die lyk asof niemand sy bekommernisse deel nie. Nadat Nebukadnesar, die koning van Babel, Jojagin, die jong koning van Juda (2 Kon 24:8-19; 2 Kron 36:9-10), saam met die elite van die bevolking weggevoer het na Babel toe, het hy Sedekia as vasaalvors op die troon geplaas. Sedekia het egter sy vertroue op die koning van Egipte geplaas. Sedekia en die volk is doof vir die woord van die profeet. Sal hulle na Esegiël luister as hy hulle ‘n gelykenis vertel? “Mensekind,” sê die Ewige, “iedereen wat by die mure van die stad en by die deure van hulle huise staan, praat oor jou. Kom saam, laat ons na Esegiël gaan luister – na die woord van die Here. Hulle stroom om na jou te luister, maar tog handel hulle nie volgens jou woord nie. Sodra die drama egter voltrek is, sal hulle weet dat daar ‘n profeet in hulle midde was”. Is dit die einde, Esegiël? “Nee,” sê die Ewige, “ek sal die boonste takkie van die seder vat en dit op ‘n hoë berg plaas, waar dit ‘n hoë boom sal word. Dan sal die bome van die veld tot die erkenning kom dat ek, die Here, ‘n hoë boom verneder het, en ‘n nederige boom verhoog het”.

Share this / Deel hierdie: