Die Dosenteraad van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria het met spyt kennis geneem van die aanvalle op die Fakulteit en sy dekaan, Prof Cas Vos, asook van suggesties dat sy heraanstelling as dekaan “waarskynlik wederregtelik” was (By, 20 Sept 2008). Ons betreur dit dat die Fakulteit Teologie en die dekaan se integriteit op hierdie wyse in die openbare pers bevraagteken is. Vir enige verdere navrae oor die heraanstelling van prof Vos as dekaan kontak asb prof CR de Beer, Vise-rektor, Universiteit van Pretoria, 0002.

Hiermee bevestig die dosente opnuut hulle steun vir en lojaliteit aan die dekaan.

Share this / Deel hierdie: