Ek hou vas aan U troue liefde … (Ps 13:6).

Die geskiedenis is soos ’n sterk stroom. Elke gebeurtenis snel by ons verby en al probeer ons dit gryp, uitruk en mooi bekyk, skiet ons greep te kort. Geskiedenis se donkerkante is daarom meer as al die ligkante. Daar is net te veel wat ons nooit sal ken of weet nie.

Só sal ons nooit verstaan waarom juis Luther die Reformasie moes begin het nie. Daar was ook ander, slimmer, geleerder priesters, maar dit was Luther wat die eerste tree gegee het.  

Hy was ’n mens vol angs en vrees. ’n Vrees wat deur die destydse skilderkuns aangevuur is. Hiervolgens het God op die wolke gesit en fyn gekyk wie gestraf en wie beloon moes word. Uit God se regteroor het ‘n lelie gegroei en daaronder het die verlostes gewandel. Uit sy linkeroor weer het ‘n swaard gegroei en die mense aan sy linkerkant sou baie ly.

          En toe Luther op ’n snikhete dag in Julie 1505 naby ‘n klein dorpie stap en ’n weerligstraal by hom slaan, skrik hy so groot dat hy uitroep: ‘Help my, heilige Anna, ek sal ‘n monnik word’. Wat ‘n geweldige ding om te sê. Hoekom het hy dit gesê?

Hy was bang, bang vir God. Vir ons klink dit onmoontlik, selfs belaglik, maar in die Middeleeue was God inderdaad ‘n angswekkende figuur. Mense was bang vir Hom omdat Hy die kwaai God was. En in die weerligstraal en die donderende gerommel van die storm het Luther hierdie God van oordeel gehoor en angs het hom gepak.

En waarom wou hy klooster toe? Hy wou sy siel red! Destyds is gemeen dat wie ‘n monnik word, gered kon word. Wie die klooster betree het, het ‘n goeie kans gestaan om deur afsondering en goeie werke die saligheid te bekom. Anders gestel: deur sy dae in ‘n kloostersel te slyt, kon Luther in God se goeie boekies kom; deur hom dag vir dag aan die streng kloosterreëls van die Middeleeue te onderwerp, kon hy God dalk beïndruk en aan sy regterkant beland.

So lyk die Luther van die groot hervorming dan. ’n Man vol vrese en ’n onwaarskynlike hervormer. En tog was dit hy want God se genade het hom verander. Luther het uiteindelik die diepte van God se liefde ontdek en dít het hom elke dag lewensmoed gegee. Die ervaring van God se erbarmende liefde het hom die dryfkrag, die daadkrag gegee om die hervorminge deur te voer.   

Here, gee ons as kinders van die Hervorming ‘n dieper ervaring van U erbarming en U genade.

Share this / Deel hierdie: