U het my die diepte ingegooi … U het golf na golf oor my laat gaan (Jona 2:3).

Luther was nie altyd maklik nie. Hy kon gou kwaad word en harde woorde sê. En tog kan ’n mens iets daarvan verstaan. Die voortdurende druk waaronder hy moes leef asook die talle persoonlike aanvalle het soms net te veel geword. So moes Luther in Julie 1517 aan ’n wetenskaplike strydgesprek deelneem waar die pous se geleerdes hom afgemaak en verwyt het. Een laatmiddag het hy hom vererg en die hoofaanklaer twee keer onderbreek. Dít was teen die reëls en hy is betig. Luther was toe so kwaad dat hy geweier het om verder Latyn te praat en het op die plek na Duits toe oorgeslaan het.

Soms het die drif en woede in iets anders oorgeslaan. ’n Soort siekte of geestestoestand waarvan Luther nie die naam geken het nie, maar wat ons depressie noem. Hy het maar net altyd van ‘Anfechtungen’ gepraat en as dit hom gepak het, kon hy skaars werk. Sy angs, sy spanningsvlakke en sy swaarmoedigheid het dan so erg geword dat dit was asof hy in die poorte van die hel gelê het. Die nagte was die ergste. Dan het die worsteling begin en die slaap het gewyk.

In sulke tye het Luther sy toevlug tot gebed geneem. Gebed was die enigste manier waarop die swarigheid verdryf kon word. Luther het nie aan die bestaan van God getwyfel nie, maar wel aan God se liefde vir hom. Dit was net in die gebed dat hy elke dag weer hierdie liefde ervaar het. Dit was net in die gebed dat hy krag ontvang het om te volhard. Dit was net in die gebed dat hy die moed gekry het om elke dag nuut te begin.

Op ‘n manier het Luther in depressietye veel troos in die boek Jona gevind. Jona het in die maag van die vis gesê, ‘U het my in die diepte ingegooi … U het golf na golf oor my laat gaan’ (Jona 2:3). Dít was vir Luther ‘n toonbeeld van ‘Anfechtung’. Die Jonaverhaal beskryf die gemoed van iemand wat swaarmoedig is, wat in die diepste ellende gegooi is en oor wie God die een golf van ongelukkigheid na die ander laat breek het.

In die donkerste oomblikke bly net gebed oor. As alles tot vaalheid vervaag en die lewe sy kleur verloor het, is gebed die enigste manier om weer mens te word; is gebed die enigste hoop om weer heel te word. Dít was ook Jona se ervaring: ‘… en Hy het my gebed verhoor …. en U, Here, het my gehoor’ (Jona 2:2).

Here, hoor ons as ons uit die dieptes roep en gee U ons krag.

Share this / Deel hierdie: