Vier vroulike pastors in dialoog met Maria Magdalena

HTS-artikel: Die gebruik van stories om die vertelling van stories in ‘n pastorale konteks te bemiddel. Vier vroulike pastors in dialoog met Maria Magdalena

 

Outeurs: Sanrie De Beer, Julian Müller

Dit gebeur soms dat ons ‘n bron van aanmoediging nodig het ten weer herstel in ons eie lewens te kan bewerkstellig. Die gebruik van narratiewe tekste kan ‘n veelheid van moontlikhede open om met die kliënt in ‘n pastorale konteks te werk. Die storie van Maria Magdalena, soos vertel in Johannes 20:11-18, kan beskou word as ‘n helende storie. In hierdie artikel word daar gepoog om haar ervaring met die opstane Jesus te hervertel, met gebruikmaking van die Evangelie van Maria as ‘n interteks. Die storie van Maria Magdalena word dan gebruik in ‘n gesprek met drie vroulike pastors binne die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. Hierdie navorsing het ook heelwat vrae ten opsigte van spiritualiteit op die tafel geplaas.

Kliek hier om die volledige artikel op die webblad van HTS te lees.

Share this / Deel hierdie: