Jesus Sira tot Jesus Christus oor vroue in die lig van Judith, Susanna en die LXX Ester

Outeur: Pierre Jordaan

 

Wanneer die Nuwe Testament geïnterpreteer word, gebeur dit dikwels dat literatuur voorafgaande aan die Nuwe Testament geïgnoreer word. Dialektiese terme, diskoerse en kontra-diskoerse word dikwels buite rekening gelaat. Dit gebeur veral ten opsigte van die verwysing na vroue. Jesus Ben Sira (ca. 196 v.C.), sowel as ander wysheidsleraars, het nogal ‘n negatiewe siening van vroue gehad. Alhoewel daar al dikwels geargumenteer is dat hierdie negatiewe diskoerse oor vroue deur Judith uitgedaag is, wil hierdie artikel selfs ‘n stap verder gaan: die toevoeginge tot Ester en Susanna kan beskou word as moontlike diskoerse wat hierdie negatiewe beskouinge uitgedaag het. Hierdie tekste het Ben Sira se negatiewe beskouinge uitgedaag, en ook ‘n groot waarde tot die positiewe beskouing van vroue toegevoeg. In latere tye het Jesus Christus en Paulus oorwegend positiewe beskouinge van vroue gehad. Dit lyk asof hierdie idees hulle wortels in die apokriewe boeke kon gehad het. Hierdie artikel wil verder ook argumenteer dat ons in die deutero-Pauliniese briewe eerder die negatiewe beskouing van Ben Sira oor vroue aantref.

Kliek hier om die volledige artikel op die webblad van HTS te lees.

Share this / Deel hierdie: