Die Psalms as himnes in ‘n liturgiese konteks

Deur: Cas Vos

In die Hebreeuse teks van die Psalter het die meeste Psalms ‘n spesifieke opskrif wat egter nie saam met die oorspronklike psalmteks ontstaan het nie. Inteendeel, hierdie opskrifte gee eerder aan die leser ‘n aanduiding van die proses wat tot die finale komposisie van die Psalms as versameling gelei het. Die psalms is meer as bloot liturgie, en liturgie is meer as die psalms. Hierdie artikel fokus spesifiek op die himnes wat in die boek van die Psalms voorkom. Dit is duidelik dat die lofelement in die himnes volgens verskillende patrone opgebou is. Hierdie artikel stel ondersoek in na die liturgiese invloed van die psalms as himnes in ‘n liturgiese konteks.

Lees die volledige artikel op die webblad van HTS [kliek hier].

Share this / Deel hierdie: