Outobiografiese pastoraat as heelmiddel vir emosionele verwonding en verlamming by pastors

Outeurs: Phillip Nolte & Yolanda Dreyer

 

In ‘n vorige artikel is betoog dat pastors dikwels onder kognitiewe dissonansie ly as gevolg van ‘n verskuiwing in die paradigma van moderniteit na post-moderniteit. Daar is dikwels sprake van emosionele verwonding wat voorkom as gevolg van die worsteling om ‘n plek te vind in die nuwe wêreld waarin hulle moet woon en werk. Hierdie artikel kyk veral na twee faktore wat hier emosionele verwonding kan vererger. Die eerste is die kerklike tradisie, soos wat dit geformuleer word in verskillende formuliere van die kerk (Ned Herv Kerk van Afrika), asook die kerkreg van die kerk. Die tweede saak is die manier waarop pastors na die Bybel kyk en daarmee omgaan. Die taal en die retoriek wat gebruik word, word hier bespreek en geevalueer. In die laaste punt reflekteer die outeurs oor die moontlikheid van outobiografiese pastoraat as ‘n moontlike weg vir die pastor om self emosionele heelheid te behou.

Kliek hier om die volledige artikel op die webblad van HTS te lees.

Share this / Deel hierdie: