Prediking oor die koninkryk van God: ’n Uitdaging in ’n nuwe konteks van armoede

 

Deur: Hennie Pieterse

 

Die vraag wat in hierdie artikel behandel word is die hoe lyk die inhoud van prediking teen die agtergrond van regstellende aksie wat ‘n invloed op wit Suid-Afrikaners het. Hierdie navorsing volg op vorige navorsing van die outeur betreffende die ervaring van God wat negatief deur hierdie wetgewing geraak word. In hierdie artikel argumenteer hy dat die prediking van die koninkryksgelykenisse mense kan help om weer hoop en ‘n sinvolle bestaan as volgelinge van Jesus te vind. Die huidige verstaan van hierdie gelykenisse deur Nuwe-Testamentici kom ook aan die bod. Die koninkryksboodskap van Jesus is ‘n alternatief tot ‘n wêreld vol van geweld, ongeregtigheid en diskriminasie. Die eskatologie van die gelykenisse in Matteus moet as ‘n etiese eskatologie verstaan word. Indien hierdie gelykenisse in ‘n etiese lig verstaan word, kan dit predikers help om Jesus se boodskap van die koninkryk weer op ‘n nuwe manier te preek.

Lees die volledige artikel op die webblad van HTS [kliek hier].

Share this / Deel hierdie: