12 Desember 2012

Jesus het die God van die Ou Testament kom wys.

Die geslagsregister van Jesus Christus … Abraham … Jakob … Dawid was die vader van Salomo … Hiskia … Manasse … Josia (Matt 1:1-10).

Matteus was nie die eerste evangelie nie, maar wel Markus. Matteus en Lukas het Markus en nog ‘n ander bron gebruik om hulle evangelies te skryf, maar Matteus staan aan die begin van die Nuwe Testament vanweë sy geslagsregister. ‘n Geslagsregister vol name uit die Ou Testament waarmee hy soveel wou sê.

          Die Romeine het (sedert 63 vC) die wêreld regeer en Palestina was hulle probleemgebied. Die Jode was moeilik en hulle het alles gedoen om die Romeine te ondermyn. Mense soos Barabbas was terroriste en die Selote was weer ‘n terreurgroep wat hulle met alle mag teen die Romeine verset het. Onder die gewone Jode het die hoop elke dag gegroei dat ‘n koning of ‘n militêre leier sou kom en dat hy die Romeine sou vernietig.

          Jesus het toe onverwags gekom, maar hulle het Hom aanvanklik nie verstaan nie. Hy was nie eintlik die een wat hulle verwag het nie en hulle het nie mooi geweet waar Hy ‘inpas’ nie. In die Romeinse tyd was daar ook soveel godsdienstige strominge dat sommige Hom daarmee verbind het.

          Dit was egter die Ou Testament wat hulle uiteindelik gehelp het. Deur Jesus het hulle die God van die Ou Testament ontdek. Die God wat Israel by sy naam geroep het, het hulle in Jesus gesien; God se nimmereindigende liefde het hulle in Jesus gevoel; God se nabyheid het hulle in Jesus ervaar; God se sorgende liefde het vir hulle in Jesus sigbaar geword; God se omgee vir swakkes, siekes, armes het vir hulle in Jesus konkreet geword.

          Dít is wat Matteus ook met al die name uit die Ou Testament wou sê. Jesus was nie ‘n buite-ruimtelike wese nie, maar het uit ‘n geslag van gewone mense gekom om vir gewone mense die God van die Ou Testament se liefdesvlam, se oorweldigende genade en se ewigdurende trou te kom wys. Die God wat naby aan Abraham was, wat die skelm Jakob se lewe by die Jabbok verander het, wat nogtans Dawid se seun ‘by die vrou van Uria’ laat koning word het, wat Josia nog na Manasse laat regeer het en wat weer nuut met Israel na die ballingskap begin het, het in Jesus mens kom word sodat gewone mense vandag nog sy liefde en genade kan ervaar. 

Here, laat ons in hierdie somerkersfees weer iets van U warm liefde en genade in ons eie lewens voel. © jler

Share this / Deel hierdie: