14 Desember 2012

Ontnugtering, hoop, kersfees.

Vir ons is ’n Seun gebore … en … Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors (Jes 9:5).

Agter dié vers lê ’n diepe ontnugtering. Ontnugtering in die koning, die staat, die daaglikse politiek. Destyds was die koning die sentrale figuur in die gemeenskap. Alles het om hom gedraai en alle mag het in hom gesetel. Wat hy gedoen of nie gedoen het nie, het die lewe van gewone mense direk geraak. Israel se konings moes dus so leef dat die volk bevoordeel kon word. Dit het egter nie gebeur nie want hulle het net hulle eie belange gedien en in die proses die arme volk in armoede en ellende gedompel.

          So is Sebulon en Naftali deur hulle koning se toedoen amper vernietig. Hierdie twee streke in die Noordryk het ‘n koning met die naam van Peka gehad. Hy en ander konings het teen Assirië gerebelleer en hulle het Juda ook daarby probeer insleep (Jes 7), maar die hele poging het misluk. Die Assiriërs het ook nie stil gesit nie en genadeloos op Israel (of die Noordryk) toegesak. Sebulon en Naftali is grondeloos verneder (Jes 8:23) en gewone mense het gely.

          Vir Jesaja was dit een te veel. Aanvanklik het hy nogal heelwat van die konings verwag, maar hy is stelselmatig ontnugter. So was Agas vir hom ‘n enorme bron van frustrasie (Jes 7). Toe Peka en Resin op Jerusalem toegesak het, het hy Agas verseker die krisis is gou verby, maar hy het hom nie veel aan Jesaja gesteur nie.

          En hoe groter die frustrasie hoe sterker die hoop op ‘n ander koning. Geloofsmoed, of liewer geloofswaagmoed was so tipies van Jesaja. Wanneer dinge hopeloos gelyk het, was stille vertroue vir hom die enigste ‘uitweg’ (Jes 30:15). Toe sy wêreldjie vir hom te klein geword het, kon hy met die geloofsoog verby alles kyk en op ‘n nuwe koning hoop.

          Toe die konings in Jerusalem hom geweldig ontnugter het, het die hoop op ‘n nuwe koning gegroei. Die hoop op ’n koning wat die moedeloses sou bystaan en help. Iemand wat sy mense soos ‘n goeie pa sou versorg en liefhê. Iemand wat vir hulle ‘n vrede sou gee wat alle verstand te bowe gaan.

In Jesaja se tyd het dit egter nie gebeur nie, maar eeue later is Iemand wel gebore wat ons ware vrede sou gee; wat mense nuwe hoop te midde swaarkry, ellende, armoede, hartseer sou gee; wat God elke dag ’n werklikheid binne-in ons sou maak; wat ons wou verseker dat ons nooit alleen sou wees nie.   

Here, laat ons elke dag U nabyheid voel en laat U erbarming ons elke dag gelukkig maak. © jler

Share this / Deel hierdie: