24 Desember 2012

God se nabyheid maak ons bly.

Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly … (Jes 9:2).

Die herhaling van die woorde ‘duisternis’ en ‘donkerte’ (in Jes 8:23-9:1) dui op ‘n besonder moeilike tyd. Miskien het alles in 733 gebeur. Onder druk van die Assiriërs het Samaria (die hoofstad van die Noordryk) begin knak en het Peka, die koning, se mag begin verbrokkel. Op ‘n dag in die herfs van 732 is Peka vermoor (2 Kon 15:25-32) en sy moordenaar, Hosea, het die laaste koning van die Noordryk geword.

In 722 is Samaria na ‘n twee jaar lange beleg deur die Assiriërs vernietig. Dit was ‘n tyd van enorme angs, ellende en pyn. ‘n Tyd van groot donkerte en ‘n vernietigende duisternis.

          ‘n Ent daarvandaan in Jerusalem was Jesaja. Hy het allerlei gerugte gehoor en ‘n verlammende vrees voel naderkruip (vgl Jes 7:2). Aangrypend blyk dan Jesaja se geloofsvertroue. Met geloofsmoed praat hy van ‘n groot lig wat in die donkerte sal skyn. Almal wat in die duisternis van angs vasgevang is, sal ‘n groot lig oor hulle voel. En dié sal hulle warm maak en dan sal hulle iets van God se nabyheid ervaar. 

          Pragtig vertel Jesaja dan wat gebeur wanneer God naby aan ‘n mens kom. Hy sê daar is ‘n blydskap ‘soos mense bly is in die oestyd’ (Jes 9:2). Oestyd was ‘n tyd van enorme vreugde. As daar ‘n goeie oes was, was daar vir nog ‘n jaar kos. Hongersnood kon gemeenskappe uitwis en daarom was daar ‘n gevoel van uitbundige blydskap wanneer die koring geoes of die druiwe met die voete gepars is. Só groot, of nog baie groter, was die vreugde van dié mense wat die lig van God se nabyheid gevoel het.

          Asof dít nie genoeg is nie, gebruik Jesaja ook nog twee ander beelde om hierdie vreugde te verduidelik. Een is die vreugde ‘wanneer hulle die buit verdeel’ (Jes 9:2). Daar was telkens vreugde wanneer die buit na ‘n veldslag onder die manskappe verdeel is. Almal het iets gekry wat hulle gelukkig gemaak het en wat hulle huis toe kon neem. 

          Groot was die vreugde ook toe Midian die dag verslaan is (Jes 9:3). Dit het lank voor Jesaja gebeur, maar in sy tyd het hulle nog met enorme blydskap aan dié dag teruggedink. Veel groter was die blydskap van diegene egter wat in die duisternis van spanning God se nabyheid gevoel het. Dít het hulle intens gelukkig gemaak.

En eeue later het Iemand uit Nasaret vir ons gely sodat ons altyd dié nabyheid en dié geluk sou ervaar.

Here, U ken ons donker angste en daarom bid ons om die blydskap van U nabyheid. © jler

Share this / Deel hierdie: