31 Desember 2012

God seën ons met sy nabyheid.

Die Here sal jou seën en … sy aangesig oor jou laat skyn (Num 6:24,25,26, Ou Vertaling).

Vir die antieke mens was die gesig belangrik want dit het jou hele menswees verpersoonlik. Woorde soos ‘my gesig’ en ‘jou gesig’ kan daarom ook met ‘ek’ en ‘jy’ vertaal word.

Innerlike emosies (soos eerbied, skaamte, angs) is op baie maniere met die gesig verbind. So het Elia ‘sy gelaat met sy mantel toegedraai’ toe hy God in ‘die gesuis van ’n sagte koelte’ gehoor het en hy bang was (1 Kon 19:12-13-OV).

Gode het ook gesigte gehad. Of so het die antieke mens gedink. En dié gesigte is ook gereeld gewas. In Egipte is Isis en Osiris elke oggend met liedjies wakker gesing en dan gewas. Hulle moes immers skoon wees wanneer al die aanbidders die heiligdom binnekom en voor hulle gaan staan het. Met soveel deernis sien jy dan (in jou geestesoog) al die siekes, die armes, die lydendes wat voor Isis en Osiris met hulle skoon gesigte gestaan en bid het, maar niks ontvang het nie.

Israel het hierdie beeld van God se gesig geken, maar dit vergeestelik. Hulle God se gesig kon niemand sien nie, maar tog het hulle daarvan gepraat. Hulle het ook sy aangesig ‘opgesoek’ of voor sy aangesig ‘verskyn’ en daarmee het hulle ‘n besoek aan die tempel of gebed bedoel.

God se gesig het iets van sy teenwoordigheid gesê. As Hy van iemand weggekyk het, was dit bitter. In Psalm 13, ‘n klaaglied, word pertinent gevra: `Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk’ (Ps 13:2). Wanneer God weggekyk het, het die mens gekwyn. Het hy innerlik verkrummel en liggaamlik siek geword. In God se wegkyk het die dood gelê.

As God egter na iemand gekyk het, het hy sy nabyheid ervaar. As God sy gesig na iemand toe gedraai het, het die persoon iets van God se warmte gevoel; het hy God se liefde, welwillendheid en toegeneentheid ondervind. Wanneer God sy aangesig oor iemand laat skyn het, was daar blydskap en vrede, geluk en lewensin.

Wanneer die priesters Israel dan geseën en van God se aangesig gepraat het, het dit vir elkeen veel beteken. Te midde van elke dag se klein takies het God hulle met sy nabyheid geseën. Te midde van hulle daaglikse geswoeg, kon hulle as ‘t ware die nabyheid van God se gesig gevoel het. Dít is wat God se seën aan hulle gedoen het.

Mag ons almal in 2013 hierdie nabyheid van God intens ervaar.

Here, soms voel dit asof U wegkyk. Seën ons daarom met U nabyheid. Ó jler

Share this / Deel hierdie: