Die klein internasionale Shir ha-Shirim Hoogliedstudiesprojek het pas sy vierde byeenkoms beleef, na vorige byeenkomste in Basel, Pretoria en Wene. Onder die leiding van Stefan Fischer (Dept. Ou Testament, Universiteit van Wene) en Christo Lombaard (Christelike Spiritualiteit, Unisa), probeer dié projek ‘n paar sake rondom die boek Hooglied beklemtoon. Naas die meer gevestigde ondersoektemas soos die ontstaan en die struktuur van dié boek, en die breëre Nabye-Oosterse invloede daarop, word veral ook die stiller stemme gehoor. Die erotiese word doelbewus beklemtoon. Bydraes deur Afrikane word doelgerig gesoek. Die kunsdimensies aan en vanuit Hooglied word uitgelig. Joodse en Christelike bydraes word aangebied. Die spirituele lees van die teks – nie op die voor-moderne manier nie, maar op nuwe maniere – vind verbasend byval. Metodiek en toepassing is gereeld op die tafel.

Die eerste publikasie uit hierdie projek het onlangs die lig gesien: die Tydskrif vir Semitistiek / Journal for Semitics se volume 23/2ii van 2014. Skryf gerus aan die redakteur by boshows@unisa.ac.za om ‘n kopie te bestel.

Volgende jaar se Shir ha-Shirim-kongres vind weer in Suid-Afrika plaas; waarskynlik in Pretoria.

Die bydraes tot die 2015-kongres was naamlik: Shir ha-Shirim.

Share this / Deel hierdie: