nooi u uit na vier verskillende kursusse

Kursus 1: 30 VBO PUNTE vir

Toegepaste Beradingskool vir Leraars, Pastore, Kerkleiers en Teologie studente

Steve Biko Hospitaal, Pretoria, 1-4 September 2014

Koste R1650

Hierdie skool bied u 4 dae opleiding in beradingsvaardighede wat binne ‘n pastorale konteks toegepas kan word.

Terapeutiese temas

Trauma in die bediening
Gestremdheid
Konflik ontlonting
Seksualiteit en geslag
Stil geboorte
Rouberaad

Vaardigheidsontwikkeling en oefening

Selfrefleksie en bewustheid van
eie vooroordele
Omgee gesprekke Etiek en diensbaarheid

Kursus 2: 15 VBO PUNTE vir 

Trauma Ondersteuning Werkswinkel

Santa Sophia, Pretoria, 10-11 Mei of 2-3 Augustus 2014.

Koste R850

  • Ontdek die aard van trauma – hoe dit te werk gaan en vernietigend optree.
  • Begryp die liggaam-gees verbintenis in trauma.
  • Luister na stories van trauma op so ‘n wyse dat dit mense sterker maak en veerkragtigheid ondersteun.
  • Oefen Sielkundige Eerstehulp en begrensing (containment) vaardighede.
  • Weet waarvoor om op die uitkyk te wees met trauma en wanneer om professionele hulp te vra.
  • Leer om selfversorgend te wees terwyl u na trauma verhale luister.

Hoe sal u baat?

  • Voortgaande persoonlike en professionele groei, en meer praktiese beradingskennis en vaardighede.
  • VBO punte (Voortgesette Bedienings Ontwikkeling), asook ‘n bywoningsertifikaat en verwysingsbrief.
  • Terugvoer, opleiding en individuele ondersteuning van die aanbieders.

Kursus 3

Narratiewe Beradingsvaardighede

Helende gesprekke binne die narratiewe landskap

Santa Sophia, Pretoria, 19-20 Julie 2014.

Koste R850

——————————————————————————————-

Kursus 4

Stres en Uitbranding

Leer om selfversorgend en hoopvol te leef en te floreer

Santa Sophia, Pretoria, 7-8 Junie 2014

Koste R850

 

Hoe om te registreer: E-pos na contact.acdisa@gmail.com. Besoek www.acdisa.org en Applied Counselling and Development Institute of SA (Facebook) om meer van die opleidingsgebeure kennis te neem.

ACDiSA se opleiers: ACDiSA se beraders en opleiers het omvattende kennis  en ervaring van trauma berading. Hulle verskaf trauma berading en ondersteuningsdienste in staatshospitale en ander nie-regerings-organisasies. Hulle werk met die trauma van siekte, dood, ongelukke, beserings en misdaad. Hulle ondersteun pasiënte, hul families, dokters, verpleegsters en studente.

Aanbieders: Dr Ilse Gravett en Me Hettie Mathie, geregistreerde pastorale en sielkundige beraders, en trauma praktisyns. 

 

Share this / Deel hierdie: