Die pasafgelope Woensdag, 9 Junie, is die voorheen Pretoriase, tans Weense Ou Testamentikus Jimmy Loader vereer met ’n huldigingsbundel rondom sy 65ste verjaarsdag.  Die versameling studies is getitel Weisheit und Schöpfung, en het verskyn onder redaksie van Stefan Fischer en Marianne Grohmann (Fischer het vir sewe jaar in Namibië en Lesotho gewerk, het sy eerste proefskrif by Loader aan Unisa geskryf, en het sy tweede proefskrif, oftewel habilitasieskrif, weer onder Loader se leiding voltooi, maar toe by Wenen.)

   ’n Bekendstelling het die driemaalgedoktoreerde Loader geensins nodig nie: sy doseerwerk en publikasies in veral die Ou Testamentiese wetenskap en die Hebreeus, maar ook in verwante gebiede, is welbekend onder akademici en onder die breër leserspubliek in die Teologie. Veral die Wysheidsliteratuur is sy spesialisgebied, en sy internasionale aansien in hierdie veld is oor die afgelope dekades stewig gevestig. Hy is ook lank reeds veldwagter. ’n Gedenkskrif aan Loader wat soos hierdie een wysheid, skepping en ekologie kombineer, met ’n bydraersgroep uit nege lande, is dus besonder gepas.

   Loader se akademiese skryfwerk word gekenmerk deur ’n diep-historiese belesenheid, ’n gemaklikheid in hóéveel tale, en ’n formuleringsvermoë wat die grens oorgesteek het na die kunstige. Wetenskap kan ook goed ge word.

   Die kunssinnige in Loader se skryfwerk is egter nie beperk tot sy navorsingswerk nie. Wat nagenoeg niemand geweet het nie, en wat sy vrou Catharina Loader die afgelope Woensdag vir die eerste keer openbaar gemaak het, was dat Loader ook letterkunde bedryf. In haar bydrae tot die huldigingsbundel skryf sy oor Loader se kortverhale, wat onder die skuilnaam Kees van den Brom verskyn het. Hoewel sy in haar hoofstuk veel van sowel dié skuilnaam as die sosio-politieke spel in die Loader / Van der Brom-kortverhale aan haar lesers moes verduidelik, sal by Afrikaanse lesers dié woordkuns veel makliker resoneer. Soek gerus die Kees van den Brom-kortverhale op by https://aie.ned.univie.ac.at/node/13537 .

   Die res van die boek se hoofstukke is meer tradisionele Teologie:

 • Anneli Aejmalaeus skryf oor wysheid en profesie in Paulus se aanhaling van die Hanna-psalm;
 • Bob Becking analiseer ’n wysheidsverwysing in ‘n 1993-gevonde antieke ostrakon;
 • Phil Botha behandel die wysheidspel in die openingsverse van Psalm 24;
 • Katherine Dell gee ’n ekologiese blik op die dissipline van die Ou Testament Teologie;
 • Mark Elliot skryf oor die Predikerstyd;
 • Stefan Fischer behandel die dood en opstanding in Job;
 • Pieter Gräbe bedink die nuwe verbond-gedagte en skepping;
 • Marianne Grohmann analiseer natuurmetafore in Psalm 144;
 • Kees Houtman trek die rol van diere in die Ou Testament na;
 • Siegfried Kreuzer ondersoek die ontstaan van skeppingslof in Genesis;
 • Thomas Krüger vra na God as die skepper van die armes volgens Spreuke;
 • Catharina Loader ontbloot Kees van den Brom;
 • Ludger Schwienhorst-Schönberger bedink heiligheid en geregtigheid vanuit enkele Genesis- en  (apokriewe) Wysheid van Salomo-verse;
 • Klaas Spronk gee ’n oorsig oor die Ou Testament en die ekologiese krisis.

   Met geluk aan Loader met sy verjaarsdag én met die erebundel, asook aan die redakteurs vir hulle werk aan hierdie waardevolle uitgawe, beveel ek graag die boek aan: dit kan direk van die uitgewer bestel word, by: www.peterlang.com/Index.cfm?vUUR=13&vLang=E

Bibliografie:

Fischer, S & Grohmann, M (Hrsg.) 2010. Weisheit und Schöpfung (Festschrift für James Alfred Loader zum 65. Geburtstag) (Wiener Alttestamentliche Studien 7). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Share this / Deel hierdie: