Ek sal die kliphart uit hulle liggaam verwyder en hulle ‘n hart van vleis gee (Eseg 11:19).

 

In die boek Esegiël (hoofstukke 8-11) lees ons van ‘n visioen wat die profeet Esegiël gehad het. Hy bevind hom op die oomblik in Babel, die hoofstad van Babilonië, waarheen hy in 597 v.C. vanuit Jerusalem weggevoer is in ballingskap. Hier het hy dan ook 5 jaar later (592 v.C.) sy roeping as profeet van die God van Israel (Jahwe) ontvang.

Soos wat God eens op ‘n tyd ‘n boodskapper van die dood gestuur het om Egipte se eersgeborenes te tref om daarmee Israel te bevry, so stuur Hy nou weer ses boodskappers van die dood om sy volk te tref (Eseg. 8-11). Wat gaan hulle doen? Gaan hulle die hart van die stad tref? Nee, dit blyk juis andersom te wees: hulle gaan reguit na die tempel, die huis van die Here. Die oordeel van God begin juis midde in die huis van God.

Eens op ‘n tyd het God met hoë verwagtings die kinders van Israel na die beloofde land gelei. Bitter teleurgesteld gaan Hy hulle nou egter verlaat. Hy wil nie langer saam met hulle lewe en saam met hulle ‘n pad stap nie. Esegiël sien hierdie skrikbeelde in sy geestesoog gebeur. Hy sien die tempel. God is nog daar, maar by die ingang staan sy troonwa reeds gereed om te vertrek.

Is dit nou die einde van die verhaal? Die stad en die tempel word verwoes. Nie net die volk word weggeneem in ballingskap nie, maar God gaan ook in ballingskap. Nee, gelukkig nie. Hoe erg die profeet ookal teen die ballinge in Babel en teenoor die inwoners van Jerusalem oordeel, steeds hoor ons ook weer die belofte van ‘n nuwe begin. In Esegiël se geloof bly die God van Israel die Ewige. Esegiël laat die volk dus nie met ‘n uitsigloosheid nie. Die God van Israel skep geen behae daarin dat sy volk moet ondergaan nie. Nee, Hy wil eerder hê dat hulle moet bly leef. Daarom sê Hy dat Hy hulle sal bymekaar maak tussen al die nasies uit en hulle weer sal laat terugkeer na hulle land Israel. Hy belowe ook dat Hy aan hulle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees sal gee (Eseg 11:19). Die kliphart sal uit hulle liggaam gehaal word en ‘n hart van vleis sal aan hulle gegee word. ‘n Warmkloppende mensehart.

 

Here, dankie dat u ook aan ons ‘n warmkloppende mensehart gee in die plek van die ou hart van klip.

Share this / Deel hierdie: