… die son om te heers oor die dag. Aan sy liefde is daar geen einde nie (Ps 136:8).

In 1375 vC het Ak-he-naton van Karnak weggebreek en Amarna langs die Nyl gaan bou. In Karnak is die maangod Amoen aanbid, maar Ak-he-naton het hom teen Amoen, sy priesters en hulle idees verset. Vir Ak-he-naton was Aton die enigste ware god en daarom is ‘n nuwe stad en tempel vir dié songod in Amarna opgerig.

Ak-he-naton het nogal naam vir hom gemaak want hy was die eerste wat net een god, die songod Aton aanbid het. En in prentjies van Aton wat bewaar gebly het, is daar aan die eindpunt van sy strale sulke handjies waarmee hy mense aangeraak en gehelp het. In ‘n wonderlike sonlied is Aton se goedheid ook vertel.

Aton, hoe wonderlik is u opkoms nie; hoe pragtig verskyn u nie elke oggend vanuit die verte nie.

Lewende Aton, u wat ons die lewe gee, elke oggend staan u vanuit die ooste op en vul elke land met u wonderlike lig.

U is tog so mooi, so groot, so glansend en u staan hoog bo elke land terwyl u strale alle plekke en lande wat u gemaak het, omvou.

Israel het ook die son se krag geken.Hulle was bang vir die son se steek, die hittegloed se vernietiging en die ondraaglike warmte wat al jou kragte getap het (Ps 121:6). ‘n Pleknaam soos Bet-Semes (‘die huis van die son’) en ‘n eienaam soos Simson (wat met ‘son’ verband hou) verraai ‘n tyd toe die son se invloed nog groot was.

Israel was egter die enigste antieke volk wat die son as ‘t ware van sy troontjie gestamp het. Dit was nie ‘n god of bose mag nie, maar is deur God ‘n plek en ‘n taak gegee. Dit moes bedags regeer en die maan snags (Gen 1:16). God se son het dus sy plek in die groot heelal geken.

Treffend word dit egter in Psalm 136 aan God se liefde vasgemaak. ‘n Klompie gebeure word dáár genoem en elkeen het iets van God se liefde vertel. God het hulle uit Egipte gehelp en in die woestyn versorg louter omdat Hy vir hulle lief was. So was die son se opkoms en sy moeisame weswaartse reis ‘n teken van God se deernis en erbarming vir sy mense gesien.

Elke keer as ons dus die son se warm strale teen ons gesig of arms voel, sê dit iets van God se liefde, deernis, trou vir ons. 

Here, laat vandag se hitte ons iets van U erbarming sê.

Share this / Deel hierdie: